• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

O nás

Z historie naší organizace

Prapočátek klubu sahá až do roku roce 1963, kdy Vladimír Vojíř založil na základní škole speleologický kroužek.

Již od šedesátých letech prováděli členové klubu výzkum jak v Českém krasu (zejména jeskyní na Chlumu) tak i ve Slovenském krasu (Dolný vrch). Z této doby je i nález lebky hyeny jeskynní a další osteologické nálezy, z nichž některé jsou vystaveny v Národním muzeu.

Po roce 1968 se díky obratnosti Vladimíra Vojíře podařilo klub udržet pod různými hlavičkami a zastřešujícími organizacemi a v r. 1978 se stal klub jednou z ustavujících organizací České speleologické společnosti, jako základní organizace 1-06. V této podobě působí dodnes.

Během historie klubu došlo k několika krizím, kdy část členstva odešla do jiných organizací, či vytvořila organizaci novou. Tak např. vznikla v roce 1990 i ZO ČSS 1-11 Barrandien.

V posledních dekádě minulého tisíciletí došlo bohužel k poklesu aktivity klubu ať už z důvodu obecného úbytku volného času, tak z organizačních a lidských důvodů, část aktivit klubu - např. historické podzemí si Vladimír Vojíř převedl do své soukromé firmy NAUTILUS.

V roce 2002 se Vladimír Vojíř vzdal předsednictví v klubu a inicioval vznik jiné organizace - na České speleologické společnosti nezávislého občanského sdružení s podobným názvem Speleologický klub Praha a působí mimo Českou speleologickou společnost.

Koncem roku 2002 se nám podařilo navázat na práce, které ustaly v polovině 90. let a oživili jsme bádání na svých lokalitách. V tomto roce jsme také poprvé pořádali lezecké závody Chlumský lenochod alias Chlumochod. Od roku 2003 je Chlumochod seriózním kláním v lezení na laně.

V roce 2003 se nám podařilo uskutečnit záměr několika jeskyňářských generací a v lokalitě na Chlumu propojit dvě významné jeskyně Českého krasu, Netopýří jeskyni a Srbské jeskyně.

Pravidelně jezdíme ve spolupráci se skupinou Barrandien na slovenský Dolný vrch a s albeřickými kolegy do Slovinska bádat v systému Věčná Lábuž.

Ve spolupráci s ZO ČSOP Nyctalus pořádáme pro veřejnost na sklonku léta Netopýři noc, kde se může každý dozvědět o netopýrech, vidět, slyšet a doslova osahat.

Od roku 2007 každý rok objevujeme další prostory v rozsáhlém systémy Bue Marino na Sardinii.