• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Sčítání netopýrů v lomu Velká Amerika

V Českém krasu je během zimy a zjara sledováno několik významných netopýřích zimovišť. Jedná se na levém břehu řeky Berounky o  lomy Mořina a okolí, Chlumské jeskyně, Barrandovu  a Krápníkovou j. v Šanově koutě. Další lokality jsou: Alkazar, jeskyně Dynamitka, Marie, Javorka, Nad Kačákem, velice významné jsou i jeskyně Arnoldka, Čeřinka, Chrustenická štola a štoly ve Vráži. V neposlední řadě je sledována i oblast Trněného Újezdu a Chýnice.

 

 Na pravém břehu řeky jsou to Koněpruské jeskyně, Nová Propast a Panama, jeskyně a štoly podél trati mezi Karlštejnem a Srbskem (mimo jiné i Tomáškova propast), Mramor, Tetínská rokle a Damil.

Sčítání netopýrů v jeskyních probíhá každoročně od 60.let 20.století. V současné době probíhá sčítání ve spolupráci s CHKO Český kras a ČESON a speleologickými skupinami, do jejichž působnosti jednotlivé lokality patří.

Několik lezců z naší skupiny, s oprávněním provádět práci ve výškách pomocí jednolanové techniky, pravidelně zajišťuje sčítání zimujících netopýrů na nedostupných místech. Jedná se především o štoly či propasti. Mezi objekty našich sčítačů patří štoly vyšších pater v lomu Velká Amerika, lomu Mexiko (Schniloušák) a studna na Karlštejně.

 

 

26.1. 2013 čtyři členové ZO 1-06 s jedním členem ZO 1-05 Geospeleos ve spolupráci s chiropteroložkou Mgr. Helenou Jahelkovou PhD.(PřF UK Praha) provedli sčítání v nedostupných štolách lomu Velká Amerika a Mexiko (Schniloušák). Zde byl zjištěn výskyt několika druhů netopýrů. Jedná se o tyto druhy a počty:

Netopýr velký (Myotis myotis)..................................95 ks                 

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).....................5 ks

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)......................80 ks

Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)......................3 ks

Netopýr ušatý (Plecotus auritus).................................2 ks

Netopýr vodní (Myotis daubentonii).............................5 ks

Sčítání netopýrů v příštích dnech bude pokračovat na území celého Českého krasu pod vedením prof. Ivana Horáčka (PřF UK) a Jaroslava Veselého (CHKO Český kras) za spolupráce ostatních jeskyňářských skupin.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků