• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Exkurze do jeskyně BUML

Ve dnech 18 a 26. 8. 2012 se našich 13 členů zúčastnilo exkurze do jeskyně BUML.

Jeskyně je v Kruhovém lomu, posledním aktivním lomu na břehu řeky u Srbska. Díky pochopení vedoucích pracovníků lomu nám bylo umožněno podniknout tuto exkurzi.

Jeskyně byla objevena v Kruhovém lomu 31. března 1989 členem ZO ČSS 1-02 Tetín Pavlem Zbuzkem. Jedná se o jeskynní systém vytvořený převážně na třech výrazných dislokacích, který v současné době dosahuje délky 274 m s převýšením 30,5 m.

Vchod se nachází v západní stěně lomu v části, kde se již neprovádí těžební činnost, je zhruba 20 m nade dnem lomu, má trojúhelníkovitý tvar o rozměrech 3 x 2,5 x 1,5 m a je přístupný pouze po laně z horní etáže lomu.

Průstup jeskyní je poměrně jednoduchý, většinou se jedná o poměrně velké chodby (rozuměj v měřítku Českého krasu). Asi v polovidě jeskyně se nachází takzvaná kalibrační úžina. Vypadá snadně, ale rozměry 25-50cm na šířku a asi 80cm na výšku při délce tří metrů některé naše členy nutila bojovat. Krátce za touto úžinou je sladká odměna v podobě velkého dómu.

Tím dómem je Mamutí dóm (rozuměj mamutí v měřítku Českého krasu), dosahující délky 28 m a šířky i výšky 8,5 m. Stěny i strop dómu jsou rozrušeny a jeho dno je pokryto opadanými vápencovými bloky.

Sedimenty jeskyně jsou jílovité a jsou z větší části překryty suťovým materiálem. Krápníková výzdoba se až na nepatrné výjimky nevyskytuje. Tedy s výjimkou Mamutího dómu, kde jsou tzv. kryogenní jeskynní karbonáty, čili drobné krystaly či kuličky kalcitu nacházející se na povrchu sedimentů. Tyto útvary vznikaly vymrzáním kalcitu z vody na povrchu ledových výplní během glaciálů.

Zpět na seznam článků