• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Cvičení hasičů METRO

Na naší lokalitě již řadu let trénují složky Integrovaného záchranného systému.

V měsíci dubnu, přesněji každý pátek probíhal praktický výcvik hasičů Metro. Během základního výcviku naše skupina zajišťovala exkurze v Srbské a Netopýří jeskyni včetně výkladu o genezi jeskyní a historii těžby v lomu a objevování jeskyň. Zde si hasiči vyzkoušeli podmínky pohybu a orientace v podzemí. Dále provedli nácvik vyhledávání a transportu zraněného na povrch.

Za tímto účelem postavili nad Komínem Srbských jeskyní trojnožku. Ke smůle vyhledávacího teamu nebyl zraněný hned dole na dně komínu, ale již docela daleko v systému. Pro záchrance to znamenalo vláčet asi 100kg figurínu na nosítkách i přes užiny.

Náš klub ve své podzemní základně v Archivu vybudoval pro své členy rozsáhlý lezecký trenažer, jenž obsahuje lanovou cestu po stropě prostory, což je asi 11 kotvících bodů nad volnou hloubkou a dále pak lanový traverz po stěnách v rozsahu asi 10 kotvení. Závěrem celé cesty je 10m dlouhé lanové přemostění.

Závěr celodenních cvičení hasičů probíhal právě na tomto trenažéru.

Zpět na seznam článků