• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Aktuální zprávy z našich lokalit

VLČÍ VYHLÍDKA
(Netopýří jeskyně v lomu na Chlumu u Srbska)

Po loňských úspěších a zimním netopýřím klidu jsme opět rozjeli průzkum koncových partií Vlčí vyhlídky. V loňském roce jsme zvládli pročistit komín asi 10 m vysoký a asi 6 m chodby nad ním ve směru 130°. Letos se naše síly vrhly právě na tuto partii. Po několika akcích se nám podařilo postoupit o několik metrů vpřed s nálezem několika neprůlezných stropních úžin, ale především se nám povedlo pročistit asi 4-5m vysoký komín o rozměrech cca 50x50cm, nad nímž to zatím vypadá, že se otevírá nějaká nová plazivka ve směru asi 150-180°. Pokud se toto skutečně potvrdí, může tato chodba překonat magickou hranici Vlčárna-Uhlák, kterou jsme dosud považovali za hranici všech známých prostor. V nejbližší době provedeme mapování a pokusíme se radiomajákem upřesnit polohu chodeb s povrchem.

MAPOVÁNÍ NA BŘÍČI
(23. krasová oblast)

Další naší zájmovou oblastí je část 23. krasové oblasti nazývané Bříč. Jedná se o skalní hradbu nad řekou, severně od obce Srbsko až k ústí potoku Kačák. V této oblasti provádíme průzkumné práce v Princově jeskyni. (Jedná se o asi 50m dlouhou dvoupatrovou jeskyni.)

Zároveň v této oblasti provádíme mapové a fotografické dokumentace. Množství speleologických objektů v této oblasti vůbec není bezvýznamné, nachází se tu 40 jeskyní, z toho několik s délkou nad 50 metrů. Naší snahou je vytvořit povrchovou mapu celé oblasti, do které budou všechny tyto objekty vsazeny.

AUGUSTOVA JESKYNĚ
(Tomáškův lom, 17. oblast)

V Tomáškově lomu naše skupina zkoumá Augustovu jeskyni a o několik metrů výše umístěnou Novou Tomáškovu propast.
Augustova jeskyně je z důvodu ochrany výzdoby uzavřena ocelovým poklopem. Naše skupina provedla základní fotodokumentaci a zhotovila půdorysnou mapu. V jeskyni provádíme sondáž.

Zpět na seznam článků