• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Setkání speleologů v Českém krasu 2011

Tradiční Setkání speleologů v Českém krasu hostila ve dnech 30. září - 2. října středočeská obec Srbsko, podobně jako vloni. Organizátoři ze Speleologického klubu Praha (ZO ČSS1-06) v úvodu předali symbolický horký brambor pořadatelského snažení kolegům z Týnčanského krasu, kteří budou Setkání pořádat v roce 2012.

Setkání si i letos udrželo programovou skladbu, která se osvědčila minulý rok. Pátek byl vyhrazen příjezdu účastníků a neformální zábavě, kterou zpestřilo promítání archivních i soudobých dokumentárních filmů s jeskyňářskou tematikou v režii Karla Ryšánka. Společenskou část Setkání také část účastníků považovala za hlavní bod programu.

Během sobotního dopoledne bylo možno zúčastnit se některé z exkurzí na lokalitách v Českém krasu, případně si vyzkoušet jízdu na tyrolském traverzu v lomu Na Chlumu. Po patnácté hodině odpolední pak začal programový blok konference Výzkum v podzemí pod vedením Lukáše Falteiska z Přírodoveděcké fakulty UK a Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Konference byla letos pojata poněkud odborněji než v minulém roce. V první polovině proto zazněly přednášky od pozvaných odborníků. O stratigrafii jeskynních výplní a také o syndromu bílého nosu netopýrů mluvil prof. Ivan Horáček, o pravěkém osídlení Českého krasu dr. Daniel Stolz, nechyběla ani antropologie, geomikrobiologie a další témata. Druhá, ale nikoliv méně důležitá, polovina konference pak byla věnována objevům v Petzoldově lomu, v jeskyni Panama, v systému Bue Marino na Sardinii i jinde. Atmosféru odlehčil kolega Surikata svým fundovaným pojednáním s praktickou ukázkou o výběru vhodných figurantů pro fotografování v podzemí. Celkově jsme slyšeli 11 přednášek, některé další pak byly prezentovány na nástěnkách v sále.

Sborník z konference Výzkum v podzemí 2011 si můžete stáhnout zde.

Prostor po přednáškách patřil vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže Czech Speleo Photo. "V letošním roce se sešlo celkem 87 soutěžních fotografií, od 14 různých autorů, což je na tak specifický žánr, jakým je speleologická fotografie, velmi dobrý výsledek. Ve srovnání s minulým ročníkem jsme zaznamenali významný nárůst kvality přihlášených snímků a také kreativnější uchopení fotografovaného tématu," uvedl předseda poroty Zdeněk Motyčka.

V porotě letos kromě Zdenála zasedla také Soňa Karbusická, šéfredaktorka časopisu Československá fotografie (ČSF) a Ivo Fišer, který porotě předsedal během prvního ročníku. Vítěze Ceny diváků určili hlasováním návštěvníci Setkání speleologů v Českém krasu a Cenu ZO ČSOP Nyctalus udělila předsedkyně sdružení Dagmar Zieglerová. Podrobné výsledky a vítězné fotografie naleznou zájemci na webu www.czechspeleophoto.cz . Autoři vítězných snímků si letos kromě tradičních publikací ČSS a poukázek společnosti FotoŠkoda odnesli nově také nejnovější čelovky značky Fénix, které poskytla firma Kronium, a další drobné ceny, které dodala redakce ČSF.

A jak to bude příští rok? Účastníci Setkání speleologů v Týnčanském krasu se mohou těšit na novinky z dílny místních pořadatelů a jistě dojde i na zajímavé exkurze. O konferenci ani o fotosoutěž však nepřijdou - ve spolupráci se Speleoklubem Týnčany (ZO 1-08) se na těchto bodech programu budou nadále podílet i členové Speleologického klubu Praha.

Jan Otava
Lukáš Falteisek


Akce byla pořádána v rámci programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity",
podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí.

Zpět na seznam článků