• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

V sobotu proběhl Den otevřených dveří

Sobotního dne otevřených dveří se zúčastnilo poměrně dost návštěvníků. Po zaregistrování proběhlo školení z bezpečnostní směrnice a poučení, jak se pohybovat v jeskyni. Pak následoval odchod na exkurzní trasu v doprovodu dvou až tří průvodců z řad zkušených jeskyňářů.

Do Srbské jeskyně se vstupovalo tzv. Komínem a procházelo se přes Poslední dóm, Homolův dóm, hlavním koridorem až do Dračího dómu. Jeskyně se následně opouštěla hlavním vchodem v Homolově dómu.

Na povrchu čekal na zájemce osvětový stánek s informacemi o netopýrech. Pro děli byla vytvořena specíální sčítací trasa v nedaleké štole, kde děti mohly jako opravdoví ochránci posčítat plastové a plyšové netopýry umístěné v dutinách stěn a stropů.

Dále byla připravena povrchová exkurze o historii lomu, geologii a flóře v nejbližšim okolí.

Na exkurzi dorazila i odvážná reportérka Českého rozhlasu, která natočila z průběhu výpravy reportáž.

registrace

odchod povrchové exkurze

zázemí s občerstvením.

na exkurzi se dala vypůjčit i erární kombinéza

asi jedna třetina našich průvodců

příprava k exkurzi

vstupovalo se tzv. Komínem Srbských jeskyní

po ukončení exkurzí nastal poklidný večer.

v neděli v 6 ráno nás vzbudil přelétavší balón.

 

 

rozhlasová pozvánka je zde (od 07:15)

rozhlasová reportáž je zde (čas 15:38 - 14:40)

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků