• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Tomáškova propast

V rámci mapování a dokumentování krasových jevů jsme vyrazili tentokráte do Tomáškovy propasti. Na výzkum této propasti má naše skupina již několik let vyjímku. Mimo jiné i na potápění v koncovém jezírku. Tentokráte jsme potřebovali doplnit fotodokumentaci a ověřit si stav vody na dně. Mimo to jsme se snažili i promyslet možnosti a přípravu letního čerpacího pokusu. Uvažovalo se o rozměrech čerpadel, potřebné délce hadic, vhodnosti zdrojů el. proudu a kde rozmístit postupové rezervoáry s čerpadly. Zatím to vypadá, že by se celá akce dala zvládnout na tři čerpadla, tedy na dvě nádrže. Jelikož sestup proběhl již počátkem listopadu, provedli jsme součet aktuálně se vyskytujících netopýrů. Mnoho jich nebylo, celkem dva vrápenci, šest myotisů a jeden netopýr vodní. Při zimním sčítání jsou počty podstatně vyšší. Z toho je zřejmé, že zdaleka né všechna zvířata dorazila na zimoviště. Zima je teplá, tudíž asi není kam spěchat.

odbočka mezipatra cca -12 metrů

v hlavní šachtě

vstup do koncové úžiny

cesta k Žabímu jezírku

poslední suché místo, pak již jen nadechnout...a nedýchat..

z tohoto místa v rocev 1991 Speleologická záchranná služba zachraňovala děvce. Naštěstí jen cvičně!! Upřímně je s podivem, že k opravdovému uvíznutí dosud nedošlo...

mezipatro asi 10 m nade dnem

 

 

 co lze o propasti například najít na internetu:

cvičení SZS v propasti

akce Geospeleos z roku 2000

velice kvalitní dokumentární video kolegů ze Speleoaqunautu

odvážné video Davida Janáka, Bohužel bez přileb, za to pomocí prusíků.

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků