• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Nové chodby na Chlumu aneb co si nevykopem, nemáme..

V letošním roce naše skupina pracovala na několika pracovištích. V sondě nad Vlčí vyhlídkou, na Vlčí vyhlídce, v Krápníkové jeskyní a v Bahnité síni.

V Bahnité síni jsme celou řadu let mijeli podivnou úžinu, do které se nikdo nevešl, většinou se jen nakouklo a šlo se dál. Letos nás napadlo úžinu trochu prohloubit. Místo nás překvapilo, po překonání vstupní úžiny jsme objevili čtyři metry dlouhou horizontální chodbičku ve směru JJZ v jejíž stropě a levém boku jsou na tektonice vyvinuty dva neprůlezné komíny. Vlevou stranu tvoří skalní kulisy, které prostoru snižují do neprůlezna, avšak při prosvícení je vidět pokračování v délce několika metrů. Dále se chodba prudce stáčí doprava ve směru Z a klesá dolu pod úhlem 30 stupňů. Po dalších 4,5 metrech chodba zatím končí v písčito-jílovitém zásypu.Mimo to se výrazně přibližuje strop k počvě. Těsně před aktuální čelbou jsme po levé straně (při pohledu dolů) objevili vzestupnou odbočku ve směru k J, o délce 1,7 metrů. Jedná se o šikmo ukloněnou chodbu o rozměrech cca 0,8x0,6 metru, která končí úzkým okénkem cca 15x15 cm a v horní pravé části. Je zřejmé, že prostora patrně pokračuje formou neprůlezné úžiny dál ve směru tektoniky. Prostory jako celek směřují směrem ke známé Vlčí vyhlídce, 

Plazivky za Bahnitou síní a 10 metrů nových chodeb

Spodní část chodby. Úplně vlevo dole je ještě 2 metry hluboký výklenek

Jedno z pokračování. Zatím však lze jen nakouknout.

V Nové Krápníkové jeskyni byla kopána průzkumná sonda v Síňce nedostupnosti, hned vedle koncové úžiny, která se původně jevila jako velice zajímavá a perspektivní. Při zahloubení sondy asi o 60 – 100 cm se objevilo malé obtížně průlezné okénko. Za okénkem se objevila neprůlezná, ale již částečně volná prostora. Po prohloubení a částečném rozšíření se podařilo proniknout dále. Zde se objevila lehce klesající a meandrující chodbička směřující k S. Chodba je z větší části vyplněna jemným sedimentem v podobě jílů a písku, který způsobuje výraznou prašnost a pobyt či pracovní akce vyžaduje používání kvalitních respirátorů. Plazivka o šířce 50-60 cm byla zkoumána zatím do vzdálenosti 6 metrů.

Síňka nedostupnosti, sonda. Dále pokračuje 6 metrů nové chodby

Průlez do nových chodeb.

zde je odkaz na postup v Nové Krápníkové z ledna 2019

-Vlada-

Zpět na seznam článků