• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Karlštejnská studna

Včera proběhlo poslední letošní  sčítání. Taková speleologická lahůdka, studna na hradě Karlštejn. Akce se účastnili pracovníci CHKO a členové Spelologického klubu Praha (P. Kubálek a V. Bláha).

Nejprve jsme slanili do tzv. Napájecí štoly, nacházející se asi 53 metrů pod ohlubní studny. Štolu jsme prošli a zjistili, že zde zimuje 29 jedinců Netopýra Velkého.

Pak následovalo slanění až k hladině, tedy asi do hloubky 67 metrů. Zde Pavel filmoval, dokonce i pod vodou. Na tuto akci opatřil vodotěsnou kameru zavěšenou společně se světly na hliníkové hrazdě. Další svítilna byla spouštěna nezávisle, jako doplňkové světlo.

Zde je odkaz na fotky Pavla Kubálka

Při návratu zpět jsme prověřili výskyt zimujících netopýrů v hlavní šachtě. Zde bylo zjištěno 14 jedinců (Myotis myotis)

pohled na štolu ústící do hlavní šachty

štola po pár metrech ostře mění směr

rozcestí

pohled do šachty

ještě si podáme kameru a podvodní světla a můžeme dolu k hladině

celkový pohled na Studniční věž

 

loňské sčítání je zde

sčítání 2013 je pro změnu zde 

další roky jsou zaznamenány jen ve formě fotografií a jsou uloženy v archivu naší ZO

zde je zajímavý a značně netradiční filmový odkaz na přednášku doc. Pejra.  

-Vlada, Pavel-

Zpět na seznam článků