• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Sčítání na Chlumu


Kroužkovaný netopýr ušatý (Plecotus auritus). Při spánku skládá obrovské uši pod křídla.
Foto: Jaroslav Veselý

Pravidelné sčítání netopýrů v Srbských jeskyních v lomu Chlum a v blízké Barrandově jeskyni probíhá od roku 1969. Nejčastějšími obyvateli těchto jeskyní byli netopýr velký a vrápenec malý. Stavy netopýrů v obou jeskyních silně kolísaly, v roce 1979 nebyl v Barrandově jeskyni žádný a v Srbských pouze 1 netopýr. Naproti tomu "dobré netopýří roky" byly 1993 a 1994, kdy v Srbských jeskyních zimovalo kolem 150 netopýrů a vrápenců.

V roce 1998 se sčítání rozšířilo i na Netopýří jeskyně a Houmelesí štolu v lomu Chlum a řadu dalších jeskyní z "našich" lokalit, např. Tomáškovu propast. V roce 2004 zimovalo v Tomáškově propasti 5 druhů netopýrů a vrápenců. V současnosti jsou jeskyně Barrandova, Srbské, Netopýří aTomáškova propast zařazeny mezi lokality velmi významné pro zimování netopýrů.


Zimující netopýr černý (Barbastella barbastellus).
Foto: Jaroslav Veselý

Letošní sčítání v Srbských jeskyních potvrzuje postupné snižování početnosti netopýra velkého (Myotis myotis). Otázkou zůstává, zda je to způsobené nevhodným vletovým otvorem v uzávěru jeskyně, protože podobný trend lze pozorovat i na některých dalších významných lokalitách, jako je Arnoldka a štoly v závodě Mořina. Na druhé straně dochází k výraznému nárůstu výskytu kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), takže se počtem zimujících jedinců zařadily Srbské jeskyně na druhé místo hned za Koněpruské jeskyně. Úbytek netopýrů je patrný rovněž v Tomáškově propasti, která není uzamčena a tudíž je hojně navštěvována i v zimním období.

- Dáša -

Zpět na seznam článků