• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Nové metody průzkumu lokality Propad

Po krátké přestávce jsme se rozhodli opětovně „zaútočit“ na lokalitu Propad. V minulých letech nám tento speleologický objekt poodhalil část svého tajemství, nyní bychom rádi objevili další neznámé. Na této lokalitě lze sledovat velice významné jevy, především lze zmínit časté vyklízení zásypových materiálů a kamení do neznámých prostor, ale i překvapivé vodní poměry včetně občasného zatápění dómu v nejhlubší části.

Proto jsme se rozhodli otevřít i východní část Propadu. Vzhledem k velikosti a objemům těženého materiálu jsme se netradičně rozhodli použít bagr. Jelikož byla velká pravděpodobnost  nálezu osteologického materiálu rozhodli jsme se přizvat ke spolupráci paleontologa Stanislava Čermáka Ph.D a člena našeho klubu antropologa Mgr. Pavla Kubálka.

jeden z odhalených profilů

úprava profilu určeného k dalšímu průzkumu

celková situace na propadu

transport většího kamene, bagrista byl šikula

během celé akce probíhal průběžný paleontologický průzkum a odběr vzorků pod vedením Stanislava Čermáka

pozdně odpolední idyla

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků