• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Setkání speleologů v Liberci 2013

Ve dnech 20-22. září proběhlo Setkání speleologů. Pro letošní rok si realizaci tohoto podniku vzali pod svá křídla kolegové z Liberce. Pro setkání vybrali vskutku dobré místo, PIVOVAR. Již při zjištění zvoleného místa nejedno jeskyňářské srdce zaplesalo.

Sama akce začínala v pátek od 21 hodin, lidé se již ale sjížděli od brzkého odpoledne, poslední doráželi kolem 22-23 hodiny večerní. Za naší skupinu na akci dorazilo 12 členů. V pátek proběhlo seznámení s areálem pivovaru, s Libercem jeho okolím ale především s hostitelskou skupinou a jejich lokalitami.

Po oficialitách se rozjela volná zábava a hrálo se až do brzkých ranních hodin.

Ráno v sobotu se všichni rozutekli na exkurze a to nejen do jeskyní, ale i do staré Cechovní štoly, zajímavostí byla možnost navštívit bývalý kryt CO.

Během soboty byla dokončena instalace výstavy Czech speleo photo 2013, aby po návratu exkurzantů byla možnost hlasovat v kategorii cena diváka.

 hlavní sál určený pro přednášky i společenskou zábavu, prostoru dominují litinové sloupy a část pivovarnické technologie

Od 15 hodin se rozjela konference Výzkum v podzemí pod režijní taktovkou Karla Roubíka a Lukáše Falteiska. Mezi přednášejícími byli: Pavel Chaloupka, Milan Korba, Ivan Kletečka, Pavel Kubálek, Radim Brom a další. Pořadatelé konference se opět o něco víc zaměřili na přednášky ukazující, co vše se dá v podzemí vidět a zkoumat. Letos jsme se dozvěděli například něco o fotografování s diodovými světly, jak postupovat v případě nálezu kostí v jeskyních, jak vypadají biogenní sedimenty v opuštěných dolech, nebo praktické postřehy z hydrotěžby v jeskyních a ze zpřístuňování unikátního historického dolu. Naopak se postupně omezují příspěvky na téma „metry vykopané a zmapované“.

Po ukončení konference proběhla exkurze do výrobních částí pivovaru, hned vzápětí proběhlo vyhlášení výsledku Czech speleo photo 2013

 

kategorie A: Krasová fotografie

1. místo Igor Harna za snímek Jeskyní mír

2. místo Pavol Kočiš za snímek Piatra Altarulvi 2

3. místo Akhmad Zona Adiardi za snímek Grubug aven

kategorie B: Montanistika a historické podzemí

1. místo Lukáš Falteisek za snímek Sprcha

2. místo Laco Lahoda za snímek Temnou řekou

3. místo Igor Harna za snímek Podzemí Oděssi

Kategorie C: Podzemí v detailu

1. místo Lukáš Falteisek za snímek Nesvítí, nehřeje, nevoní

2. místo Božena Vrabcová za snímek Vnitřní vesmír 3

3. místo Jan Moravec za snímek Tlama

Cena diváků

1. místo Jan Moravec za snímek Tlama

2. místo Pavol Kočiš za snímek Piatra altarului

3. místo Ivan Kletečka za snímek Vánoce

Cena ZO ČSOP Nyctalus:

Ivan Kletečka za snímek Lidská ryba

Oficiální výsledková listina včetně fotografií bude co nejdříve zveřejněna na stránkách Czech speleo photo.

 na setkání byli i ti nejmenší, v tomto případě se jednalo o setkání dokonce na mezinárodní úrovni. Polské účastníky zastupoval asi tříletý František (tak jsme ho pojmenovali), jeho rordiče na několik kamarádů.

V sobotu mezi Konferencí a vyhlášením výsledků fotografické soutěže proběhla exkurze do výrobní části hostitelského závodu. Na vlastní oči jsme spatřili výrobu našeho oblíbeného moku, dokonce s možností ochutnávky.

Nedlouho po vyhlášení vítězů fotosoutěže proběhla dosud nevídaná akce. O pořádání příštího ročníku Setkání totiž projevilo zájem více skupin, konkrétně ZO 1-05 Geospeleos z Českého krasu a 7-09 Estavela z Javoříčského krasu, a tak bylo potřeba vybrat jednu z nich. Po jejich prezentaci se konalo všelidové hlasování, jehož vítězem je skupina Estavela, příští rok tedy pojedeme okouknout Javoříčský kras. Doufáme, že takovýto zájem o pořádání Setkání bude i v budoucnu.

foto: Věra a Vlada

-Vlada-

Zpět na seznam článků