• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

VÝVOJ MAPOVÉ DOKUMENTACE JESKYNÍ NA CHLUMU

Srbské jeskyně byly objeveny po lomovém odstřelu v červenci roku 1945, kdy se otevřel dnes již neexistující komín ústící do Homolova dómu. Je faktem, že na této lokalitě bádal již o mnoho let dříve Jaroslav Petrbok, ale od momentu objevení části tohoto významného jeskynního systému se na této stěžejní lokalitě Českého krasu vystřídaly celé generace jeskyňářů. Lze dokonce říci, že většina významných odborníků na této lokalitě začínala.

Dnes je systém Srbské a Netopýří jeskyně třípatrový systém chodeb a dómů v rozsahu přes 1 200 m a denivelací až 70 m. Nejsvrchnější patro je tvořeno soustavou těsných chodeb, střední a spodní patro soustavou dómů propojených nižšími chodbami. Jednotlivá patra jsou mezi sebou propojena komíny či propastmi.

První Homolova mapa z roku 1946 (z archivu ČSS)

Skřivánkova mapa z 50. let 20. století (z archivu ČSS)

Celková mapa systému Srbské a Netopýří jeskyně Petra Čáslavského a kolektivu členů a spolupracovníhů ZO 1-06 z roku 2005 (archiv klubu)

Rozvinutý řez systémem Srbské a Netopýří jeskyně z roku 2009 (archiv klubu)

Zpět na seznam článků