• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Sčítání netopýrů v karlštejnské studni

Sčítání netopýrů v hradní studni na Karlštejně

Dne 6.2. 2013 se dva členové ZO 1-06 zúčastnili ve spolupráci s pracovníky hradu a Správy CHKO Český kras sčítání netopýrů v karlštejnské studni.

Studna se nachází v tzv. Studniční věži- K této věži se schází po schodišti z hlavního nádvoří. V minulosti se ve spodním studničním areálu nacházela pekárna a prádelna. Z dvorku se vstupuje do vlastní Studniční věže, kde je zachován unikátní čerpací mechanismus v podobě šlapacího kola, uvnitř kterého chodili lidé. Otáčením se vytahoval či spouštěl 70-ti litrový okov na vodu a celý proces trval cca 10 minut. Vlastní studna má tvar zužujícího se obdélníku a je hluboká 74,7 metrů.  Dle zpráv potápěčů je na dně vrstva usazenin.  V hradní studni jsou vyraženy tři štoly. Vzhledem k tomu, že neměla vlastní pramen, byla studna napouštěna jednou ze štol vodou z potoka, který obtéká hradní skálu na západní straně.
Jedná se tedy o cisternu - velký podzemní rezervoár pitné vody, nikoliv o studnu. Od roku 1911, kdy byl na hrad zaveden vodovod, se studna nepoužívá. Přesto vodní sloupec ve studni dosahuje dnes asi 7  metrů.                                                                                                                            

Studnu podrobně zkoumali členové ZO ČSS  1-10 Speleoaquanaut. Záznam  z této akce můžete shlédnout na stránkách: http://www.speleoaquanaut.cz/stranka-ostatni-videa-54

Plánek studny, autor Jan Kotík, Pragoaquanaut

Při  sestupu k hladině a k jedné ze štol nacházející se asi 10m nad hladinou jsme použili dvě souběžná 80m lana. Po podrobném průzkumu jsme mohli konstatovat 19 netopýrů velkých (Myotis myotis) ve štole. Ve vlastní studniční šachtě bylo dalších 11 jedinců téhož druhu. Ostatní druhy pouze zastupoval jeden exemplář netopýra černého (Barbastella barbastellus).

-Vlada-

Zpět na seznam článků