• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Geologové požadují zastavit drancování na Čertových schodech

Vydáno dne (27.3.2001) / rubrika PR-NEIT

Toto je tisková zpráva zveřejněná v rámci služby PRESS NAMODRO.
Svět Namodro neovlivňuje obsah tiskových zpráv a není jejich autorem.

Včera proběhla ve velké zasedací síni Městského úřadu v Berouně přednáška významných geologů prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc. a doc. RNDr. Jiřího Kovandy, CSc. pod názvem Dávné dědictví Českého krasu. Oba pánové strhujícím způsobem přítomným asi padesáti posluchačům vyložili celý geologický vývoj Českého krasu. Na téma se dostal také obrovský význam koněpruského ložiska, které je považováno za světový unikát a ložisko nejčistších vápenců vůbec.
Na konci této přednášky se dostalo logicky také na současný stav, kdy je právě zmíněné koněpruské ložisko těženo Velkolomem Čertovy schody. "Vinou nesprávné technologie vzniká při zpracování suroviny obrovské množství "odpadu" (podsítného), až okolo 50% vytěžených vápenců. Tím je naše nejbohatší ložisko nejčistších vápenců využíváno naprosto nehospodárně. Je to zločin, a z hlediska hospodárnosti by bylo nejlepší vápenku uzavřít," řekl geolog docent Kovanda. Ten se dále pokusil vyvrátit dvě dogmata, která jsou rozšiřována v souvislosti s těžbou vápenců. "Není pravda, že geologové nutně potřebují, aby těžba odkrývající geologické partie pokračovala. Co jsme potřebovali vidět je už odkryto, ale dnes už bude těžba pouze ničit. Stejně musím upozornit na faleš takzvaných rekultivací. Žádná rekultivace nemůže vrátit původní krajinu. Z hlediska geologického o rekultivacích mluvit už vůbec nelze, protože odtěžené geologické objekty těžko někdo rekultivací navrátí," dodal doc. Kovanda.

Děti Země usilují o zmenšení dobývacích prostorů Velkolomu Čertovy schody o území II. zón chráněné krajinné oblasti Český kras. Tím by došlo k odpisu zásob na ploše více než 200 hektarů dosud nedotčené přírody a zároveň by se znemožnil další postup Velkolomu Čertovy schody do chráněné oblasti.

Připravil: Michal Štingl

Kampaň Za záchranu Českého krasu podporují Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje občanské společnosti a nadace Open Society Fund Praha

Děti Země - Sekce za zachování přírody na Zemi
Husovo nám. 85, 266 01 Beroun
e-mail: dz.beroun@iol.cz www.ceskykras.cz
Michal Štingl, tel./fax: 0311/621 247
tisková mluvčí Adéla Kubíčková, tel.: 0606/727942

Zpět na seznam článků