• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Sčítání netopýrů na Chlumu

Sčítání netopýrů v jeskyních na Chlumu probíhá každoročně od roku 1969. V současné době probíhá sčítání ve spolupráci s CHKO Český kras a ČESON. Pravidelně zde zimují dva druhy kriticky ohrožených netopýrů, Myotis myotis a Rhinolophus hipposideros. Nepravidelně byl zaznamenán výskyt Myotis daubentoni, Plecotus auritus, Plecotus austriacus a Barbastella barbastellus.

Zimoviště se řadí mezi velmi významná zimoviště v Českém krasu. Sčítání je prováděno od roku 1969 standardním způsobem, kdy jsou čítána zvířata zimující na hlavním tahu jeskyně. Při mapovacích pracích byli další jedinci pozorováni i na méně přístupných místech. Jednalo se o nezanedbatelné počty především druhu Myotis myotis. Celkový počet zimujících zvířat může být tedy znatelně vyšší. Po prokopání komínu v Srbských jeskyních, který spojuje hlavní etáž lomu a Poslední dóm, byl zaznamenán výskyt zimujících netopýrů právě v tomto dómu, kde v předešlých letech nebyli zimující jedinci zaznamenáni. Po propojení Netopýří jeskyně a Srbských jeskyní jsme žádnou výraznou odchylku v prostorovém rozmístění zimujících zvířat nepozorovali.

V dlouhodobém trendu jsme zaznamenali pokles stavu zimujících netopýrů velkých (Myotis myotis) a nárůst stavu zimujících vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros). Tím se jeskynní systém Na Chlumu řadí mezi jedno z nejvýznamnějších zimovišť tohoto kriticky ohroženého druhu.

V současnosti netopýři mají možnost využívat 8 vletových otvorů. 6 v kovových uzávěrách: 3 vchody do jeskyní (jeden se třemi otvory), poklop na komíně a dva přírodní, obdobné velikosti jako v uzávěrách.Velikost otvorů na uzávěrách byla vytvořena dle doporučení odborníků. Nyní se však považuje za jednu z možných příčin poklesu stavu Myotis myotis. K opětovnému zvýšení stavu zimujících jedinců tohoto druhu proto navrhujeme vytvořit nový vletový otvor vhodné velikosti. Jeho umístění by však bylo mimo uzávěry, které by po tomto zásahu bylo možné snadno vypáčit.

  

V letošním roce bylo zaznamenán rekordní počet Vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) celkem 91ks.

Z ostatních druhů bylo zaznamenáno 24 ks Netopýra velkého (Myotis myotis) a jeden exemplář Netopýra vodního (Myotis daubentonii)  

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků