• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Historie a současnost přírody a krajiny Českého krasu

Ve dnech 14.-15.11. se uskutečnil v bývalém Svatojanském klášteře ve Svatém Janu pod Skalou odborný seminář ke 40. výročí vzniku CHKO Český kras.

Téma semináře bylo Historie a současnost přírody a krajiny Českého krasu.

   

Této dvoudenní akce se mimo jiné zúčastnili 4 členi naší ZO. Již při našem příjezdu bylo zřejmé, že připravovaná akce, v očích laické i odborné veřejnosti, zanechala velkou odezvu. Již kolem 9 hodiny bylo v přednáškovém sále a okolních místnostech nejméně 100 lidí. Přesné číslo účastníků bohužel neznám, ale celkově odhaduji účast asi 130 lidí.

   

Přednáškový blok zahájil vedoucí Správy CHKO Ing. Michal Slezák. Po krátkém úvodu předal slovo RNDr. Ireně Jančaříkové, která provázela posluchače celé dopoledne a uváděla jednotlivé body programu. Případně také korigovala krátkou diskuzi, která následovala po jednotlivých příspěvcích.

V přednáškách zazněla témata z oblasti geologie, paleontologie, ale i archeologie, ochrany přírody a v neposlední řadě i poznatky z výzkumu jeskyní za posledních 10 let (RNDr. Karel Žák).

Přednáškový blok byl rozdělen na několik částí. V pravidelných pauzách se podával oběd, či lehké občerstvení v podobě čaje, kávy a vynikajících koláčů.

První den programový blok končil v 18h po příspěvku, Vojena Ložka st. Poté následoval koncert pěveckého sboru L’Asenzio v klášterní kapli. Zhruba od 19 hodin započal v bývalém barokním refektáři společenský večer a raut.    Zde se všichni posluchači, ale i přednášející sešli při kvalitní, chutné a vskutku královské večeři a zapředli hovory ve zcela neformální atmosféře.

   

Druhý den započal vydatnou snídaní. Před 9. hodinou byl oficiálně zahájen další maraton zajímavých přednášek.      Ty se týkaly především oblasti botaniky, pastevního managementu, technologií vápna (v Solvayových lomech je umístěna experimentální pec), i ochrany přírody (poslední uvedená v podání RNDr. Václava Cílka).

Po obědě se asi 90 zájemců vypravilo do Koněprus a NPP Zlatý kůň na exkurze, které prováděli Alexandr Komaško, Rostislav Fellner, Irena Jančaříková a Tomáš Tichý.

Na závěr je nutno poznamenat, že celá akce byla dobře připravená a ještě lépe zvládnutá. Za to patří všem organizátorům dík.

     

      

 

-Vláďa-

Zpět na seznam článků