• Co právě děláme

  Nová kniha o Srbsku
 • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
  Bue Marino
  Bue Marino
  Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Historie a současnost přírody a krajiny Českého krasu

CHKO Český kras
a Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář při příležitosti 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Historie a současnost přírody a krajiny Českého krasu

 

14. – 15. listopadu 2012,

v barokním refektáři Svatojánské koleje ve Svatém Janu pod Skalou

 

Tematické bloky semináře:

 • Geologické a paleontologické dědictví Českého krasu
 • Činnost člověka v Českém krasu (biotopy vzniklé v důsledku lidské činnosti – jejich minulost, současnost a budoucnost)
 • Ochrana přírody v Českém krasu (paradigma ochrany přírody a jeho proměny v čase, péče o cenné biotopy, věda a výzkum)

 

Předběžný program:

Středa 14.11.2012

9:00 – 9:30               Registrace

9:30 – 10:00             Zahájení semináře      Ing. Michal Slezák, Správa CHKO Český kras

                               Petr Moucha  40 let CHKO Český kras – z historie ochrany přírody Českého krasu

10:00 – 10:30           Petr Budil Paleontologické výzkumy a význam paleozoika Českého krasu

10:30 – 11:00           Václav Matoušek Využívání skalních dutin Českého krasu od pravěku do novověku

11:00 – 11:30           Karel Žák Průzkum a výzkum jeskyní Českého krasu, nové poznatky posledních  10 let

11:30 – 12:00           Radim Hédl Současné poznatky o historii a vegetaci lesních ekosystémů Českého krasu

12:00 – 13:00           Oběd

13:00 – 13:30           Tomáš Vrška K čemu potřebujeme bezzásahová území v našich lesích? Doutnáč jako referenční lokalita pro Český kras

13:30 – 14:00           Petr Karlík, Tomáš Tichý Změna lesů Karlického údolí po 50 letech

14:00 – 14:30           Karel Prach Obnova přírodě blízkých porostů na antropogenních stanovištích

14:30 – 15:00           Martin Konvička Rekultivace antropogenních stanovišť z pohledu bezobratlých

15:00 – 15:30           Přestávka

15:30 – 16:00           Jan Liška, Petr Heřman Motýli Českého krasu - přehled stavu poznání

16:00 – 16:30           Vladimír Hanzal Historie a výsledky výzkumu netopýrů na území Českého krasu

16:30 – 17:00           Tomáš Koreček Vývoj osídlení a zástavby v sídlech Českého krasu

17:00 – 17:30           Vojen Ložek Rekonstrukce vývoje krajiny Českého krasu na základě vývoje fauny      měkkýšů

17:30 – 18:00           diskuze

následuje                  prohlídka kláštera

                                 kulturní program – koncert pěveckého sboru L‘Asenzio

a                               společenský večer

 

Čtvrtek 15.11.2012

8:30 – 9:00               Zahájení druhého dne semináře  Tomáš Tichý,Správa CHKO Český kras

                               Jarmila Kubíková  Historie botanického výzkumu Českého krasu

9:00 – 9:30               Jeňýk Hofmeister, Jan Hošek Význam fragmentace lesa v důsledku lidské činnosti pro druhové bohatství bylinného patra

9:30 – 10:00             Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna - změny flóry a vegetace v průběhu 20. století

10:00 – 10:30           Hana Mayerová Význam pastevního managementu pro vegetaci suchých trávníků v      CHKO Český kras

10:30 – 11:00           Přestávka

11:00 – 11:30           Jan Válek Tradiční vápenné technologie a jejich využití v současnosti

11:30 – 12:00           Václav Cílek  Ochrana přírody na počátku třetího tisíciletí

12:00 – 13:00           ukončení semináře, oběd

13:00 – 16:00             exkurze: Koněpruské jeskyně, NPP Zlatý kůň (průvodci: Alexandr Komaško, Rostislav Fellner, Irena Jančaříková, Tomáš Tichý)

 

Organizační zajištění:

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek slouží k úhradě organizačních nákladů, občerstvení a společenské večeře.

Účastnický poplatek zaslaný na účet činí 300 Kč.

Účastnický poplatek při úhradě na místě činí 400 Kč.

Snídaně:

Jsou zajištěny přímo ve Svatojánské koleji a nejsou hrazeny účastnickým poplatkem.

(cena snídaně: 50,- Kč.)

Obědy:

Jsou zajištěny přímo ve Svatojánské koleji a nejsou hrazeny účastnickým poplatkem.

(cena oběda: 65,- Kč).

Večeře:

Dne 13. 11. je zajištěna přímo ve Svatojánské koleji a není hrazena účastnickým poplatkem.

(cena večeře: 55,- Kč.)

Dne 14.11. bude probíhat formou společenské večeře (raut) a je hrazena z účastnického poplatku

Ubytování:

Je možné přímo ve Svatojánské koleji a není hrazeno účastnickým poplatkem.

K dispozici jsou čtyřlůžkové pokoje s cenami:

lůžko s povlečením 190,- Kč/osobu,

lůžko s vlastním spacákem 150,- Kč/ osobu

Doprava na seminář:

Na místo se účastníci dopraví vlastním vozem nebo autobusem (www.idos.cz)

Doprava na exkurzi:

Na místo exkurze se účastníci dopraví vlastními vozy nebo vozy organizátorů semináře.

Máte-li o seminář zájem zašlete vyplněnou návratku do 31. října 2012 na adresu:

 

Správa CHKO Český kras

267 18 Karlštejn 85

Email: irena.jancarikova@nature.cz

Tel. 311 681 713, 725 519 763.

 

Uhrazení poplatků nejpozději do 31. října 2012:

Zasláním na účet: 209763201/0300

Variabilní symbol: 40

Vzkaz pro příjemce: příjmení účastníka

Platba na místě je možná, ale zvýší se účastnický poplatek z 300 Kč na 400 Kč

Potvrzení o platbě dostanou účastníci při prezenci ve Svatém Janu pod Skalou

-Vlada-

 

Zpět na seznam článků