• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Činnost v lomu a v jeskyních na Chlumu za období září a říjen 2012

Jedním z cílů naší skupiny bylo pokračování v průzkumu lokality Vlčí vyhlídka v systému Srbské a Netopýří jeskyně, přesněji v prostorách nad Katedrálou.

Během několika let zde došlo k postupu asi o 50 m. Na konci plazivky v horní části Katedrály byla objevena stoupající chodba ve směru cca 280°, která se v horní části napojuje na Erikův dómek (velikost cca 3x2x1,5 m) z něhož pokračují dva hlavní směry. Hlavní chodba ve směru 213° po 4m přechází v komín vysoký 10m. Dále je pokračování vlevo ve směru 130° o délce 3m. Potom se chodba opět mění v komín o výšce asi 5-6 m s jednoznačným pokračováním. Právě  na tomto místě jsme letos soustředili naše síly. Výplň komínu tvoří především jíly, písky a říční valouny. V těchto prostorách byl opakovaně pozorován pohyb vzduchu. Pomocí radiomajáku jsme určili místo komínu na povrchu. V současné době hloubíme na povrchu sondu, za účelem zjištění mocnosti říční terasy a případných navážek z dob těžby v lomu. 

Ve spodní části komínu pokračuje již známá puklinová chodba o délce cca 7 m ve směru 307°, která původně končila jílovou zátkou. Ta byla za letošek (2012) během asi 12 pracovních akcí posunuta o dalších 5-6 metrů, zatím s nejistou perspektivou dalšího postupu. Při poslední pracovní akci 13.-14.10. byl na konci této chodby objeven vzestupný komín. Výplň chodby i komínu tvoří hlinito-písčité jíly s příměsí manganu a množstvím valounů z říčních teras. Významnou nevýhodou této chodby je poměrně úzký profil.

      

    

   

 

Další aktivitou členů našeho klubu za vydatné pomoci nových zájemců z geologické fakulty byla oprava příjezdové cesty do lomu. Šest zájemců o prohlídku našich lokalit a možnou spolupráci v budoucnu nám pomohlo navozit několik kubíků materiálu na poničenou cestu. Díky jejich pomoci jsme opravili několik desítek závěrečných metrů cesty před závorou. Kluci díky.

   

   

 

-Vláďa-

Zpět na seznam článků