• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Grotta del Bue Marino 2009

Ve spolupráci s Petrem Nakládalem (ZO ČSS 1-02) se v září 2009 uskutečnila 15denní akce, která navázala na průzkumy v Grotta del Bue Marino na Sardinii uskutečněné v minulých letech. Jde o jeskyni dlouhou cca 25 km, bohužel z velké části přístupnou jen potápěčům. V minulých letech se nám tu podařilo zpřístupnit poměrně velký úsek pro suchozemce (cca 1 km délky v profilu velikosti dálničního tunelu s odbočkami).

Při akci v roce 2009 bylo objeveno asi 240 m nových prostor, to je zatím nejvíce za celou dobu. Byla pozorována zatím nejsilnější bouřka s podstatným vlivem na vodní poměry v jeskyni.

Ramo Nord: Bylo vylezeno k okénku na levé straně hlavního tahu cca 40 m před 17. sifonem; neprůlezné pokračování. Bylo vylezeno nápadné okno nad 17. sifonem, po 10 m uzavřené jíly; je kopatelné, na počvě byly zaznamenány stopy. Vývěr na pravé straně cca 20 m za stropními okny do CHMN (Kašpárkův hrobeček) byl letos otevřený a foukal z něj vzduch. Byl prokopán na průlezný profil a prolezen do vzdálenosti 34 m, průzkum skončil na neprůlezném úseku s viditelným pokračováním (3 dny kopáno, další min. 2 budou třeba). Byl zaměřen polygon. Byla nalezena a zmapována nová prostora vpravo při začátku 14. sifonu. Délka 61,4 m. Nad 13. sifonem (okénko) vlevo byla nalezena, zmapována a fotodokumentována nová prostora o délce 151,7 m, bohatě vyzdobená, s netopýřími kostrami.

Všechny úseky na plavání byly trvale vystrojeny PP lany, lano od ostrůvku po pyje před okénkem bylo ponecháno nad okénkem (80 m). Okénko bylo vystrojeno na přelézání vrchem. Při povodni 24. 9. byl pozorován cca ve 23 hod. přeliv ze 17. sifonu 1,5 m3/s (normálně bez přelivu), v Kašpárkově hrobečku statický sifon. Při kulminaci (cca 16 hod.) byly hladiny min. o 20 cm výše, byl pozorován výtok z hrobečku. Ramo Sud: 24. 9. 2009 byl okolo 16 hod. dokumentován průtok vody cca 7 m3/s (normálně do 1 l/s).

Grotta del Bue Marino

Více fotografií máme v naší fotogalerii.

(Z Výroční zprávy o činnosti ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha za rok 2009)

Zpět na seznam článků