• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Český kras včera, dnes a zítra

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras
zve na odborný seminář a setkání krasových badatelů a ochranářů

Těšit se můžete mimo jiné na:
/zatím potvrzená témata; přesný program a názvy příspěvků budou zveřejněny cca měsíc před konferencí/
Shrnující přednášky:
 Přehled a novinky z geologie, geomorfologie, výzkumu jeskyní a paleontologie (Karel Žák, Petr Budil)
 Pleistocenní obratlovce z krasových sedimentů (Ivan Horáček)
 Měkkýše a jejich výpověď o vývoji přírody v poledové době (Lucie Juřičková)
 Biogeografické souvislosti českokrasových doubrav a lesostepí (Jan Roleček)
 Historický pohled na geobotanický výzkum v Českém krasu (Jarmila Kubíková)
 Shrnutí významu Českého krasu z hlediska hmyzu (Lucie Hrůzová, David Král) a rostlin (Tomáš Tichý)
Mnoho krátkých case-studies představující výzkum a ochranu přírody v oblasti v posledních letech:
Lesy
 Obnova a výzkum středních lesů
 Jak přezvěření ničí vegetaci v Karlickém údolí (Petr Karlík a kol.)
 Hrábě jako nástroj ochrany diverzity světlých lesů (Jana Doudová, Jan Douda a kol.)
 Druhově bohatá vegetace interiérů menších lesních fragmentů Českého krasu (Jeňýk Hofmeister a kol.)
Vegetace v procesu:
 Sukcese na opuštěných polích v Českém krasu po téměř 50 letech (Karel Prach)
 Posuny v mikromozaice stepního trávníku na Stražišti v dlouhodobém sledování (Petr Petřík a kol.)
 Změny flory a vegetace Velké hory (Vojtěch Míšek)
 15 let sledování biodiverzity lesního podrostu (Jiří Vaníček, Radim Hédl a kol.)
Zoologický výzkum
 Výsledky každoročních sčítání netopýrů (Vladimír Hanzal)
 Novinky ve fauně motýlů českého krasu (Petr Heřman)
 Čáp černý hnízdil v Českém krasu (František Pojer)
 Mapování hnízdění ledňáčka (Jaroslav Veselý, Alena Hadravová)
 Sledování průtahu pěnic černohlavých při dlouhodobých odchytech ptáků u Chotče (Jaroslav Cepák)

Praktická ochrana přírody a krajinného rázu, prezentace a popularizace
 Z počátků vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras (Petr Moucha)
 Současný ochranářský management a činnost AOPK ČR, Reg. pracoviště Střední Čechy, Správy CHKO Č. kras, priority a rezervy (kolektiv pracovníků CHKO)
 Co děláme pro veřejnost (Hana Hofmeisterová)
 Vytváření a formování znalosti o krajině na naučné stezce Srdcem Českého krasu (Karolína Pauknerová, Jiří Woitsch)
 „Jak stavět v CHKO:“ Od předpisu k praxi (Cyril Říha a kol.)
 Aktivity spolku Třesina, management zejména pro záchranu motýlů (Pavel Skala a kol.)
 Pastva v Č. krasu pohledem místního ekologického zemědělce (Jakub Rumler)

A další

zde je PDF pozvánka

zde je odkaz na registraci

-Vlada-

Zpět na seznam článků