• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Severní překop, štoly Velké Ameriky

Jelikož naši mladí kolegové z klubu neznají některé části podzemí na slavných Amerikách, dohodli jsme se s kolegy z Mořiny na exkurzi. Prošli jsme si štoly východním směrem, zvláště pak Velko galerii na Velké Americe, Severní překop a svážnou na dno Mexika.

procházíme přes bývalý muniční sklad

závěrečná mříž, u tzv. bývalé kantiny

samotný závěr štoly byl zajištěn betonovou výztuhou typu Neubauer. Dnes je ale již v rozvalu.

křižovatka chodeb. Vlevo Severní překop, rovně Galerie na Velké Americe

popadaná část výdřevy v Severním překopu. Stav se za posledních 30 let nezměnil...

vrátek nad první svážnou. vlevo je zavalená štola k Půlnoční jámě, vpravo vedla štola do Slunečního lomu (nebo tzv. Severní ložisko)

Severní překop

krásná ukázka vyztuhy typu Neubauer

jedna z nejstarších štol, svážná ze závodu na 5. patro lomu Mexiko

zde je odkaz na mapy Amerik a štol

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků