• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Předvánoční Chlum a okolí

Těsně před vánoci jsme ještě museli dodělat nějaké drobnosti do výroční zprávy. Předevšim jsme museli doplnit aktuální mapy našich jeskyň o letošní objevy. Nebylo toho až zas tolik, ale v systému Srbské-Netopýří j. jsme přidali pěkných 11 metrů. Sice jde o pěkně úzké a strmé plazivky, ale je to fajn. I jiná z jeskyň na Chlumu nás překvapila. Objevili jsme celých 12m! Ano je to málo, ale na rozdíl od ostatních jeskyní, je jedna větev objevů v délce cca 6 metrů zdobená excentriky a různými roztodivnými krápníky. Koněprusy to sice nejsou, ale je to naše!

Mimo jiné jsme provedli i výpad do Tomáškova lomu. Mapovala se Tomáškova propast a předevšim proběhla exkurze po troskách technologií a budov. Při té příležitosti jsme zjistili, že nějaký čorkařský šikula demontuje šamotové vyzdění pecí a patrně si cenné šamotky odváží. Viz foto níže.

Mapování

Výzdoba

Výzdoba

Část nově objevené chodby

                     

V Srbských jeskyní máme o další pěknou plazivku navíc.

Ovšem s nadějným koncem. Přeci jenom polozasypaná tmavá díra vlevo na konci...

Jedna z vydolovaných cihel, zapomenutá u propustku u trati.

Měsíc nad Tomáškovou propastí

V Srbsku nyní aktuálně probíhá rekonstrukce pomníku padlých. Podle zpráv by měl být doplněn seznam padlých i o jména obyvatel, kteří zahynuli v koncentračních táborech.

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků