• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Sčítání v Gotické štole v lomu Schniloušák

V rámci pravidelného sčítání netopýrů v Českém krasu jsme tuto neděli ve dvojici provedli výpad na Schniloušák do Gotické štoly. Po zdolání asi 60 metrového slanění jsme prošli Gotickou štolu a nahlédli i do Únorové propasti. Celkem jsme zjistili 128 Myo (Netopýr velký), 3 Rhi (Vrápenec malý) a 3 Bar (Netopýr černý)

Zamrzlé dno lomu, kde je aktuálně asi o 1,5 metru více vody než je běžný stav.

Portál Gotiky

Již jen kousek

Kousek za vchodem

Sintrové polevy

Kousek od odbočky vedoucí pod západní zaasypanou část lomu.

Hloubení pod svážnou chodbou. V minulosti (asi do roku 1990) bývalo trvale zatopeno vodou. V horní části nad hloubením je například jeskyně Stropní komín a další.

Pohled do hloubení

Gotickou štolu protíná rozsáhlá Únorová propast, která protíná  5. a 4. těžební patro. Zároveň zasahuje ještě asi 15 metrů i pod hladinu vody v 5. patře. Celková denivelace jeskyně činní přes 60 metrů.

Levé ústí Únorové propasti. Zde je odkaz na půdorysné řezy a další mapové dokumentace od M. Kolčavy.

Hliníková cedulka ještě z dílny Tondy Zelenky. Shodou okolností je v lomu na Chlumu, na naší domovské lokalitě, zbudován SRT trenažér  (jednolanová technika) věnovaný právě Tondovi Zelenkovi.

Pohled na zázemí v portálu štoly.

To samé místo v roce 1996

a v roce 1997, kdy jsme z plovoucího torza někdejšího mostu postavili ležení. Dnes se o toto místo stará již jiná generace lezců, a to je docela fajn.

 

starší fotografie kolegů ze Speleoaqunautu je zde

krasové jevy v oblasti Schniloušáku

skvělé video kluků ze Speleoaqunautu o Únorové propasti a zatopeném 5. patře lomu

fotogalerie Martyforresta spodního vchodu a štoly u Únorové propasti. Dnes asi takřka úplně zaplaveno.

Idealizovaná mapa Gotické štoly je zde

Idealizovaný plán Naftové štoly, tam ústí jeden z vchodů Únorové propasti.

Foto Vlada, asistoval Jura

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků