• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Evropská netopýří noc na Chlumu 2006

Evropská netopýří noc na Chlumu proběhla ve znamení slunečného teplého počasí. To umožnilo instalovat výstavku fotografií o činnosti ZO ČSOP Nyctalus, informační panely o netopýrech


Foto kodl
a velkou mapu systému Srbské-Netopýří jeskyně na venkovním prostranství.

Před Archivem byl stánek s propagačními materiály o netopýrech, CHKO Český kras a výstavka knih o netopýrech. Odpoledne se na 70 zájemců podívalo do Srbských jeskyní,


Foto kodl
významného zimoviště netopýra velkého a vrápence malého.

Exkurze předcházela večernímu promítání filmu o výzkumu netopýrů v Českém krasu. Ti, co nebyli právě na exkurzi, se mohli podívat na malou výstavu fotek z chovu netopýrů či malovat nebo skládat papírové netopýry. Každé dítě dostalo za odevzdaný obrázek balónek s kresbou netopýra. Ti nejmenší společně s rodiči poskládali netopýra z kamenů před štolou. Od 18 hodin byly na programu přednášky s promítáním v improvizovaném kinosále v podzemních prostorách lomu na Chlumu.

Kromě povídání o našich netopýrech se návštěvníci seznámili s výzkumnými metodami, zejména detektoringem. Pomocí detektoru jsou ultrazvukové signály převedeny do slyšitelného spektra na slyšitelné tóny.


Foto kodl
Byly nataženy odchytové sítě u vchodů do jeskyní a štol. Chytil se jeden samec netopýra večerního a drobný ptáček - mladý rehek zahradní, který patrně hnízdí v Srbských někde u vchodu. Odchyt byl plánován až do ranních hodin, ale po příchodu deště byly sítě staženy ještě před půlnocí.


Foto účastník akce

Zlatým hřebem byli naši hendikepovaní netopýři - Beruška, Bobinka a Večerníček. Nejenom děti si je braly do ruky, hladily je a přitom poslouchaly povídání o jejich životě. Netopýři předvedli, jak jim chutnají mouční červi i jak zní jejich echolokační signály v detektoru. Všichni návštěvníci přednášek dostali pamětní vstupenku (díky tomu víme, že bylo 100 návštěvníků). Nechybělo ani občerstvení.

- Dagmar Zieglerová -

Další obrázky z akce jsou ve fotokronice.


Foto kodl

Foto kodl

Foto účastník akce

Zpět na seznam článků