• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Co děláme v lednu? Třeba kopeme v Nové Krápníkové jeskyni

Již v loňském roce jsme začali s průzkumem nadějné chodbičky na spodním konci Síňky nedostupnosti v Nové Krápníkové jeskyni. Ani letos tomu není jinak. Vzhledem ke skutečnosti, že pracoviště se nachází jen několik metrů od vchodu a v jeskyni nezimují netopýři, můžeme i v zimě pokračovat v průzkumu. Aktuálně jsme na začátku chodbičky vysoké cca 80 cm a široké cca 40 cm s viditelným, avšak zatím neprůlezným pokračováním v délce cca 2m ve směru 32⁰. Blízkost povrchu má však i jednu nevýhodu. V jeskyni je výrazná prašnost. Nezbývá tedy nic jiného, než používat ochranné pomůcky.

Kopeme v nejspodnější části jeskyně.

Aktuální pracoviště.

Kulisa v horní části Síňky nedostupnosti.

V horní části dómku je na konci malého sintorpádu malé okénko.

Zde je detail.

Za okénkem je při použití fotoaparátu vidět pokračování i s krápníkovou výzdobou. Tato prostora pokračuje patrně nahoru do blízkosti podzemní prostory tzv. Archivu.

Detail jednoho z několika míst, kde se v Síňce nedostupnosti, nachází výzdoba.

Půdorysná mapa

Rozvinutý řez

Zde je odkaz na další informace

Nová Krápníková jeskyně navazuje na Fialovou jeskyni. Zde je odkaz na další info a tuhle ještě jeden popis této lokality na stránkách ZO 1-05 Geospeleos,

 

-Vlada-

 

Zpět na seznam článků