• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Proběhl pochod Českým krasem

Tuto sobotu proběhl Evropský den chráněných území. Známější jako pochod Českým krasem za Hágenem...

Jednalo se o pěší pochod z Karlštejna do Srbska. Trasa vedla přes Dub sedmi bratří, do areálu firmy Lomy Mořina s.r.o., kde byla možnost exkurze do podzemních šlol okolo Malé Ameriky. Trasa pak pokračovala po povrchu kolem Malé Ameriky, Paní hory, okolo Doutnáče. Dále pak přes lom na Chlumu až do Srbska. Na startu se registrovalo 1479 lidí. Do cíle jich dorazilo něco kolem tisícovky.

Během trasy bylo několik zastavení, kde měli účastníci plnit úkoly zaměřené především na poznávání přírody a ekologii vůbec.

Na chodu akce se podílelo mnoho lidí či spolků. (pracovníci CHKO, lomy Mořina, Česon, ZO ČSOP Nyctalus a Alkazar. Dále pak Sdružení Hagen, náš Speleologický klub Praha a další.

Vlevo zastavení s netopýry, vpravo zastavení na téma geologie.

Zde probíhalo seznámení s geologií, především Českého krasu.

Zastavení s netopýry. Zde se lidé mohli dozvědět něco o jejich životě, či jak postupovat, když naleznete zraněné zvíře.

Letos se mimořádně vydařilo počasí.

Pohled z jeskyňářské základny, tzv. Archivu, kde sice nabyla původně plánována exkurze, přesto naší základnu navštívilo odhadem 80-100 zájemců.

zde je odkaz na článek Správy CHKO, jakož to pořadatele. 

-Vlada-

Zpět na seznam článků