• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Polje nepolje aneb o vzniku jednoho muzea


Foto Agentura Koniklec

Na začátku byl jeden dopis, na který jsem narazil v konferenci Cavers Digest a který zněl velmi naléhavě (originální znění v angličtině zde). Volně přeloženo:


Foto David Havel

Vážení kolegové a přátelé,

někdo z vás možná ještě neslyšel o Planinsko polje ve Slovinsku, někdo z vás o něm možná četl a někdo ho možná viděl, i když jen jednou. Jestliže jste o něm slyšeli nebo ho viděli, víte, že je to nejlépe zachovaný příklad rozsáhlého krasového polje v dinárské krasové oblasti Evropy. Během posledního roku, jak je zřejmé, velmi agresivní mezinárodní konsorcium vyvinulo tlak na výstavbu monstrózní stavby, která znetvoří původní krajinu v místě z hlediska ochrany přírody nejcitlivějším - v celém polje. Tento podvodný riskantní podnik se zdánlivě zabývá zřízením Evropského Muzea Krasu. Vzhledem k důsledkům, nemůžeme na muzeum pohlížet pouze jako na bezprostředně užitečný projekt, potenciální účinky na krajinu polje a ekologii jsou nezměrné, dvojnásob pokud je možné ve Slovinském krasu pro plánovaný stavební komplex snadno najít z hlediska ochrany přírody více akceptovatelné a ekonomicky schůdnější lokality.

Speleologická společnost v Ljubljani spustila kampaň, která usiluje o získání statutární ochrany pro Planinsko polje a jeho okolí před touto a jakoukoliv podobnou budoucí iniciativou. Cítili bychom se o mnoho silnější, kdybychom mohli předvést mezinárodní znepokojení ohledně této záležitosti, a vzbudili podporu jeskyňářů, speleologů a podobně smýšlejících lidí, kteří si váží ochrany přírodního prostředí.

Pokud nám budete chtít pomoci, klikněte prosím na http://emk.speleo.net a řiďte se následujícími pokyny, pomocí kterých zaregistrujete svou podporu. Mimoto by bylo ještě užitečné, kdybyste si našli čas a přeposlali tuto zprávu komukoliv - jedinci či organizaci, u kterých předpokládáte dobrou vůli pomoci či povzbuzení v naší kauze.

Děkujeme předem.

Jménem Speleologické společnosti v Ljubljaně
France Sustersic

O co jde? Je to spor, kde vybudovat Evropské Muzeum Krasu (EMK).

Aktuální návrh zní: lokalita Nad Stenami, tedy prakticky v Planinsko polje. A to je jablkem sváru.


Foto Agentura Koniklec

Přípravný výbor pro zřízení EMK má své stránky na www.emk.si. Na nich najdeme např. architektonický návrh budovy zasazený v krajině, ale mnoho informací o spornosti lokality ne.

I podle dalších informací je projektovaná stavba prakticky uprostřed nezastavěné krajiny. Pokud tam vznikne muzeum - jistě tam budou chtít přilákat návštěvníky a to dozajista v množství větším než malém. Jak známo, turisté dnes jezdí pouze automobily, tudíž bude muset být i parkoviště, stánky s obžerstvím...atd., prostě invaze do dnes ještě zachované části unikátní krasové krajiny se již nezastaví.

Já si nemyslím, že muzeum krasu musí být postaveno uprostřed krasové krajiny, proč by nemohlo být vybudováno (a jak oponenti říkají jiných vhodných míst lze najít dost) někde, kde už zástavba a příslušná infrastruktura je? Třeba naše krásné Muzeum Českého Krasu se mi zdá být na místě více než vhodném.

Na serveru emk.speleo.net je k dané situaci řečeno více a vřele doporučuji si něco o tom přečíst a udělat si vlastní názor.

Zdá se, že celkem bohulibý záměr - zřídit Evropské Muzeum Krasu bude realizován poněkud brutálními metodami. My tady z dálky sice nemáme k dispozici mnoho další informačních zdrojů než je internet, ale odtud nahlíženo to vypadá, že se ve Slovinsku postupuje podobně jako v mnoha případech i u nás - přes mrtvoly. Hlavně, že si zařehtá stavební a turistická lobby. Dost možná na to prostřednictvím fondů EU přispějeme každý z nás.

Rád bych se mýlil.

- kodl -

POLJE

Pokud je krasová deprese plochá a má rozměry řádově kilometry, asi ji lze označit za polje.
Viz wikipedia nebo Slovník cizích slov.
O problematice krasových poljí pojednávala 2. Mezinárodní karsologická škola - Klasický kras v Postojné v roce 1994.

Zpět na seznam článků