• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Osvětlovací věž v Petzoldově lomu se možná dočká opravy

Kousek pod Srbskem, po proudu řeky, se nachází starý lom, Petzoldův lom. Pro náhodné kolemjdoucí není na první pohled moc zajímavý, všude se válí různé jímky či rozpracované bazény. Prostě výrobní areál.

Avšak pozor! V mžiku člověk spatří pozoruhodnou stavbu, ruinu bývalé osvětlovací věže.

Zde můžete vidět detail trámové konstrukce.Zajímavé je, že ony vyčnívající trámy nejsou zřejmě původní. Prohlédněta si další fotografie (před rokem 1942), kdy lom byl v plné slávě, tedy uprostřed plné těžby.

Nedávno vyšel pěkný článek v Srbeckém občasníku. Dále pak vyšel článek na stránkách ZO 1-04 Zlatý kůň , který se zmiňuje o Občanském sdružení „Nezevli jen tak“, jež vyzývá všechny, kterým není lhostejný osud chátrající osvětlovací věžě v Petzoldově lomu u Srbska v Českém krasu: 

Projekt Osvětlovací věž byl podpořen grantem z Fondu kulturního dědictví Nadace Via ve výši 5 000 Kč. Peníze zdaleka na opravu věže nestačí, ale poslouží k nastartování dlouhodobějšího procesu záchrany. Nejprve chceme objekt podrobněji prozkoumat, zakreslit a zajistit bezpečnost v jeho okolí. Organizátorem akce je spolek Nezevli jen tak, který v minulosti pořádal například Workshop Srbsko a další akce na Berounsku. Akci podporuje Obecní úřad Srbsko a společnost Aquatech s.r.o., která je vlastníkem věže.
Záchrana věže by měla být pilotní akcí projektu DOMY LOMY, které bude mapovat architekturu v místech těžby vápence.
FORMY MOŽNÉHO ZAPOJENÍ DO ZÁCHRANY VĚŽE JSOU
– jednorázová brigáda / úklid v okolí věže
– pomoc s organizací projektu např. oslovování sponzorů
– mapování lomové architektury / oslovování pamětníků
– pamětnické výpovědi o fungování starých lomů / poskytnutí historických fotografií a jiných pramenů

Bližší informace na webu spolku: www.nezevli.cz, nebo se ozvěte na mail zuzana@nezevli.cz

 

Trocha historie lomu, tedy jak jí znám já:

Lom založila firma C. T. PETZOLD (původně rakouská firma) patrně kolem roku 1916. Do vzniku mostu byl vytěžený materiál vožen formanskými povozy do vápenky v Karlštejně. V roce 1923 byl dokončen dřevěný most přes řeku, a tím byl lom napojen na železniční vlečku v km 31,75 na trati Praha - Plzeň. Vlečka byla napojena v kilometru 31,706. Pro překládku byl vybudován traťový úsek o délce 180 m, kam mohlo být přistaveno až 15 vagónů. Od roku 1930 se zde rozběhla výroba omítkoviny SILURIT. Po zničení mostu ledy v roce 1940 bylo rozhodnuto vystavět lanovku. Ta byla uvedena do provozu v roce 1942. Její délka činila jenom 250 m s převýšením pouhé 3 m. Po celém lomu byla zavedena polní dráha o rozchodu 500 mm. Po druhé světové válce, v roce 1947, došlo k požáru nakládací rampy u vlečky, která byla následně opravena a užívala se až do její likvidace v roce 1965. V sedmdesátých letech byl lom, respektive výrobna omítek zásobována automobily dováženou surovinou z Chlumu. Ne proto, že by se v Petzoldově lomu nedalo těžit, ale protože materiál z Chlumu neobsahoval tvrdé pecky, které nadměrně opotřebovávaly drtící stroje. Zároveň byl dovážený materiál barevně stejnoměrnější.Výroba omítkovin byla, dle záznamů v obecní kronice Srbska, ukončena patrně v roce 1976.

Pokud by byl někdo ochoten doplnit, či poopravit informace týkající se historie tohoto lomového provozu, prosím ozvěte se na vladablaha@seznam.cz 

-Vlada-

Zpět na seznam článků