• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Co nového v Září?

Co nového v Září? Ve zkratce, nezaháleli jsme.
V Propadu po vyzmáhání bahnitého závalu, po velkých deštích, se může opět pokračovat dolů, částečně volnou puklinou. 
V Augustově jeskyní se ve zkoumané plazivce podařilo proniknout dále asi o další 1 metr a dohlédnout asi po 1,5 m na další zúžení chodby (možná se závalem?). 
Naopak v Petrském průkopu (v téže jeskyni) se chodba zužuje a zahlubuje.
V sondě jsme odstranili větší kámen a pak ji prohloubili asi o 0,5 m (tvořeno převážně jemnými povodňovými jílovitými vrstvami). Na dně je svisle uložený placák, uzavírající pokračování. Příští pracovní akce snad rozhodne. Při odchodu jseme ještě obhlédli blízké okolí jeskyně, tedy část lomové stěny Tomáškova lomu.
Cvičně, již asi po desáté jsme si opět opravili příjezdovou cestu u brány do lomu a zatím podruhé plácek před vchodem do základny. Uvidíme jak dlouho to tentokráte vydrží...

Vykopání původního kamenito-hlinito-pískového zásypu.                 
Přípravy vrcholí.                                                                           
Nově vybetonovaný placek.                                                           
Ze zbytků betonu jsme opravili díry u vjezdové brány.                      
Debata před vstupem na pracoviště Augustovka.                             
Potenciální pokračování. Již brzy se rozhodne...                              
Štěpán a jeho oblíbená těžba.                                                      
Stropní kulisy.                                                                             
fotky z Augustovy jeskyně, viz rajče Pavlal Kubálka
ještě jedna akce z půlky měsíce
-Vlada-
 
 
 

Zpět na seznam článků