• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Lezecký den na Chlumu a školení první pomoci

V sobotu 20. června se uskutečnil v lomu na Chlumu Lezecký den ČSS. Tuto akci pořádá Speleologická záchranná služba pod vedením velitele Michala Nováka. Je určena především pro jeskyňáře, členy ČSS ale i částečně pro laickou veřejnost. Zkrátka pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet či zdokonalit své dovednosti na laně a v lezecké technice vůbec. Letos se této akce zúčastnilo několik desítek lezců.

V loňském roce SZS rozšířila a upravila venkovní speleo trenažér, tudíž si zájemci mohli vyzkoušet všechny možné varianty, lanovky, traverzy či uzly v nových cestách.

Na základě předchozí domluvy s vedením SZS proběhlo školení, pro členy naší ZO, zaměřené na nehodu v jeskyni jako celek, prevenci,vybavení a postup při nehodě. Součástí byla i instruktáž první pomoci. Školení se zúčastnilo deset klubistů, dále pak po jednom členu tetínské a týnčanské skupiny. 

Před naší základnou, tzv. Archivem, proběhla teoretická instruktáž, jak postupovat při poskytování první pomoci.

Později proběhla praktická ukázka ošetření, kterou pod dozorem SZS prováděli již naši členové samostatněji. K navození reálné atmosféry bylo ošetření ustutečněno v prostředí Srbské jeskyně.

Školení tohoto typu se ukazuje jako zásadní a bylo by dobré již z preventivních důvodů jej opakovat častěji. Opakování je matka moudrosti a nehoda v jeskyni se může stát kdykoli a komukoli...

V jeskyni je pro přežití nejzásadnější teplo. 

Rád bych poděkoval Speleologické záchranné službě a veliteli Michalu Novákovi za realizaci této pro nás poučné přednášky a za čas, který nám s kolegou věnoval.

 

Fotky na rajčeti Pavla Kubálka 

Techniku SRT a pohybu v jeskyni najdete např. v Horolezecké abecedě nebo v publikaci Ondry Belici

nebo zde

foto Věra a Zdeněk Petříčkovi

-Vlada-

Zpět na seznam článků