• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Plnění bomb do turistických vařičů může být životu nebezpečné

Výbuch plynových kartuší

Článek převzat ze serveru Kalimera

V úterý 30. srpna 2005 před polednem vybouchly tři ze čtyř plynových turistických kartuší na 1 použití v nájemním domě na okraji Liberce. Výbuch byl nečekaně silný – poškodil i sousední byty. V bytě s kartušemi se nacházel otec se svými dvěma dětmi. Všichni tři byli záchrannou leteckou službou přepraveni do Vinohradské nemocnice v Praze s popáleninami po těle v rozsahu od 10 – 30 %.

Dle mluvčího Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZSLK) mjr. Svatopluka Štěpničky šlo o 5 let staré kartuše o hmotnosti 425 g, které se již v současné době neprodávají. Lze se tedy domnívat, že otec rodiny plnil kartuše směsí propan-butanu, ačkoliv byly na 1 použití.

Dle fotodokumentace HZSLK šlo o kartuše značky VAR a PRIMUS, které využívají jako palivo směs propan-butanu v poměru 20/80 nebo 30/70. Viedozáznamy z poškozeného bytu a rozhovor se zraněnými jsou na webových stránkách TV Nova (archiv hlavních zpráv z 30. srpna 2005 - Výbuch....), která tuto zprávu přinesla.

Plnění jednorázových kartuší směsí propan-butanu je oblíbený trik turistů, kteří tak chtějí ušetřit za nové kartuše. Plnění je však životu nebezpečné a každý výrobce zřetelně na jednorázových kartuších upozorňuje, že se nemají znovu naplňovat, přestože nejde o technicky náročnou věc.

Do skončení policejního vyšetřování, které bude trvat minimálně 1 měsíc, nelze odsuzovat kvůli bezpečnosti ani výrobce těchto kartuší, ani nejprodávanější typ vařiče, kterými plynové vařiče bezesporu jsou. Diskuse k bezpečnosti plynových vařičů proběhla na serveru Kalimera.cz v rámci článku v rubrice Testovna (související články).

Vyjádření výrobce vařiče VAR

Zpráva pro OS ZHS v Liberci

Informace o příčinách výbuchu turistických plynových kartuších.

Příčinou výbuchu bylo nerespektování jednoho ze základních pokynů pro používání kartuší vyrobených dle EN 417: kartuše jsou určeny pro jednorázové použití a je nepřípustné znovu je plnit.

Krom toho byly kartuše naplněny tím nejhorším možným způsobem - bez zachování dekompresního prostoru - tzv. "natvrdo" a byly vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření v tzv. pravý letní den, což je další nedbalost v rozporu s pokyny uvedenými na kartuši. Termíny: nedovolená, neoprávněná, zakázaná, neodborná manipulace vůbec nevystihují nezodpovědné a zcela iracionální jednání viníka a havárie. Tři kartuše VAR G 425 byly stáří 5-7 let, jedna kartuše Primus téže kubatury ještě podstatně starší!!!

Dvě kartuše VAR a jedna Primus v této zkoušce odolnosti podlehly, jedna kartuše VAR vydržela s tím, že konkávní dno se změnilo v exkávní a k další destrukci nedošlo, což je téměř neuvěřitelné a svědčí to o vysoké kvalitě výroby kartuší VAR. Na této kartuši měl majitel fixem napsáno číslo 680 - tedy gramů, což je též neuvěřitelné, protože zcela naplněná kartuše ani větší hmotnost mít nemůže. Prázdná: 150 g, obsah plynu max. 430 g, celkem: 580g ! Zdá se, že zde došlo k fatální chybě ve výpočtu - rozdíl 100g! Aby bylo možno tuto kartuši bez rizika skladovat pro případné důkazní řízení, bylo nutno odpustit plyn na stanovenou mez. Údaje o napětí par příslušných směsí plynů a protokoly o destrukčních zkouškách kartuší, provedených v SZÚ Jablonec jsou k nahlédnutí ve firmě VAR.

Vyhotoveno: 1. září 2005 - M. Sedláček - VAR

Zpět na seznam článků