• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Zajímavé publikace o hornických svítilnách a měřidlech

Společnost CDL design s.r.o. vydává velmi zajímavé tituly o hornických svítilnách a měřicích přístrojích. Autorem je renomovaný odborník a nadšenec pan Zdeněk Zícha se spoluautory.

Vzhledem k tomu, že publikace nebude podle sdělěnín vydavatele na běžném knihkupeckém trhu, šance získa ji je pouze u vydavatele (informace: Pavel Bláha, pavel.blaha@cdl.cz)

Utlumit a zapomenout? Ne!

Stali jsme se svědky postupného utlumování především hlubinného dobývání hnědého uhlí. Řada lidí si uvědomila nevratnost tohoto kroku a začala se věnovat sbírání a shromažďování fotodokumentace, pohlednic a dalších nejrůznějších dokladů o této činnosti. Jedním z nich je Ing. Zdeněk Zícha, vrchní báňský rada.

Díky jeho usilovné práci vznikly čtyři nádherné, tematicky ojedinělé publikace věnované právě hornictví, jež doplnil předmluvou Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. Protože už nyní je o soubor těchto knih velký zájem, vydává naše společnost omezenou sérii určenou pouze těm organizacím, které v hornictví podnikají nebo s ním úzce souvisejí.

Publikace Kahany, hornické lampy a svítidla, první z řady, katalogovou formou souhrnně představuje dovednost našich předků, zaměřenou na osvětlení dolů. Přestože jde převážně o drobné pracovní pomůcky denní potřeby horníků, řada lidí v nich dnes nalezla zálibu a převážně v hornických rodinách nějakou tu „lampu na památku“ uchovává.

Druhá a třetí část – Důlní mapy a měřické přístroje I., II. – stručně shrnují vývoj kartografie a důlního měřictví, uvádějí měřické přístroje jako pracovní pomůcky měřičů a důlních techniků. Fotografie zachycují přístroje uložené v muzeích, velkých těžebních organizacích, odborných školách i soukromých sbírkách. Mapová dokumentace čerpá především z fondů sbírek státních archivů a pracovních archivů velkých těžebních společností.

Poslední díl tohoto zajímavého a neobvyklého souboru přináší stovky fotografií a starých pohlednic hnědouhelných dolů z minulého a předminulého století.

Tento soubor, specializující se na hornictví jako na jeden ze stěžejních oborů lidské činnosti, bude vydán letos v létě. Má svoji dokumentární, historickou i vzdělávací hodnotu, takže slouží nejen jako informační zdroj, ale také jako ojedinělá připomínka dění provázejícího člověka po staletí. Protože jde o omezenou sérii pro ty, kteří jsou spojeni s hornictvím, nabízíme Vám možnost zveřejnit Vaše loga či reklamy na vnitřním titulním listu.

Vzhledem ke své jedinečnosti je soubor publikací vhodný také jako pozoruhodný a unikátní dárek např. pro obchodní partnery, zaměstnance oslavující různá výročí apod.

Zpět na seznam článků