• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Přednáška o netopýrech

19. března 2005 jsme uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem v Srbsku a správou CHKO veřejnou přednášku o netopýrech. Přednáška se konala v místním kulturním domě "U lanovky" v Srbsku, v srdci Českého krasu.

Úvodní velmi poutavou část přednesla Dáša. Dozvěděli jsme se mj. o životě a rozmnožování těchto krásných látajících savců a o tom, jak se zachovat v případě nečekaného nálezu netopýra. Následoval dokumentární film ze skutečného sčítání netopýrů v Českém krasu, který byl natočen při letošním sčítání. Jarda Veselý (CHKO) uzavřel přednáškovou část podrobným rozborem druhové rozmanitosti.

Největší úspěch však zaznamel Večerníček - jednokřídlý netopýr večerní, o kterého se stará Anička již druhým rokem. Večerníček je díky svému postižení "odsouzen" do role domácího mazlíčka, v přírodě by zahynul. Zde si ho každý mohl při krmení i pohladit.

Hezkou odměnou pro všechny organizátory byly nejen rozzářené dětské oči, ale i slova jedné přítomné babičky, že takhle zblízka nikdy netopýra neviděla. Doufejme, že toto setkání s netopýry dalo všem přítomným poznání a hlubší pochopení těchto krásných tvorů.

V zhledem k tomu, že nebylo o netopýrech řečeno zdaleka vše, plánujeme podobnou přednášku na podzim tohoto roku.

- Kodl -
foto IK

Zpět na seznam článků