• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Proběhl jubilejní desátý ročník Netopýří noci

V sobotu 23. srpna proběhl v lomu na Chlumu již desátý, tedy jubilejní ročník Netopýří noci. Letošního ročníku se účastnilo 127 návštěvníků. Tito návštěvníci obdrželi pamětní vstupenky.

foto: Petříčkovi

Po celý den byly pro návštěvníky připraveny exkurze do Srbských jeskyní, zároveň po celý den nabízel své služby osvětový stánek a netopýří poradna ZO ČSOP Nyctalus. Již dopoledne byla otevřena netopýří dílnička před Archívem zvláště vhodná pro rodiny s dětmi. Vlastnoručně vyrobené výrobky, tedy netopýrky všech druhů a velikostí, si děti mohly odnést domů.

foto: Petříčkovi

Další program byl připraven dole v lomu. Tam za použití speleologického trenažéru, který nedávno přestavěla a rozšířila Speleologická záchranná služba ČSS, byly vystrojeny dva různě dlouhé traverzy pro děti. Vzhledem k počtu zájemců z řad dětí, ale i dospělých, lze hovořit o jasném úspěchu této „atrakce“.

foto: P. Kubálek

foto: P. Kubálek

Odchod na exkurzi, foto: P. Kubálek

Začátek exkurze v Komíně Srbských jeskyň, foto: Petříčkovi

Jen o malý kousek vedle probíhaly netopýří hrátky. Zde si děti mohly vyzkoušet, jaké je být netopýrem. Jako námět posloužily obyčejné úkony ze života netopýra, jako je podle čichu pomáhat netopýří mamince nalézt její miminko, snažit se ulovit „můru“, či nakrmit malého netopýrka.

Dětská echolokace, aneb cesta za bombónem...

foto: Petříčkovi

Vysloveně detektivní soutěží byla atrakce ve štole v zadní části lomu. Zde si děti i dospělí vyzkoušeli, jak se v podzemí sčítají netopýři. A že to není tak snadné, jak to na první pohle vypadá, potvrdily výsledky. Z 31 netopýrů umístěných ve štěrbinách a na povrchu štoly jen dva nejzdatnější sčítači objevili skutečně všechny.

Během dne, ve stanovených časech, přesněji čtyřikrát se mohli návštěvníci na stánku ZO ČSOP Nyctalus potěšit s ochočenými netopýry rezavými, prohlédnout si mohli netopýra pestrého a večerního. Zaroveň s tím si mohli vyslechnout krátkou přednášku právě o těchto létajících savcích.

V prostorách speleologické základny, v Archívu se dvakrát promítal přírodovědný film „Netopýři ve tmě“. Skutečnou perlou na závěr byl nevšední přírodovědný dokument od slovutného krále montanistů Surikaty, pod názvem „Tajemství netopýrů“, tím byl zakončen program v Archívu a následoval koncert pod širým nebem v zadní části lomu. Zde nejen interpret Jiří Šámal, ale především posluchači ocenili perfektní akustiku zadního lomového amfiteátru.

Na přednášce v Archivu, foto: J. Tošner

A co dodat na závěr? Netopýří noc na Chlumu má již desetilëtou trdici. Pořádání takových to akcí je časově i logisticky náročným podnikem. Proč to vlastně děláme? Snadná odpověď, máme radost, když můžeme udělat radost jiným, zejména dětem. 

foto: Petříčkovi

foto: J. Tošner

více fotek na rajčeti:

Věra Petříčková

Pavel Kubálek

 

text: Dáša /vlada

-vlada-

Zpět na seznam článků