• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Proběhla akce: Setkání s přírodou

Akce začínala ve 13 hodin u informační tabule vybudované v programu Blíž přírodě. Na Ekolistu.cz byla uvedena bohužel mylná informace o programu pro děti – noční monitorování netopýrů s batdetektorem. Akce končila podle programu v 16 hodin. Případní večerní návštěvníci tak již na lokalitě nikoho nezastihli.

Přišlo 22 dospělých, s opravdovým zájmem, ale žádná rodina s dětmi.

První byla na programu přednáška o netopýrech v Srbských jeskyních, následovala ukázka ochočených trvale hendikepovaných  netopýrů. Návštěvníci obdrželi letáky o ochraně netopýrů. Dalším bodem programu byla procházka po lomu, při níž byli návštěvníci seznámeni s historií lomu, s jeskyněmi i současnými aktivitami v lomu. Zájemci mohli zakoupit publikaci Srbsko.

Na závěr se 15 osob vydalo na exkurzi do Srbských jeskyní, po sestupu Komínem prolezli nejzajímavější partie.

Návštěvníci se vyjadřovali o akci pochvalně, dotazovali se na možnosti další spolupráce a na termíny dalších akcí, aby mohli přivést svoje přátele. Reportáž o akci je na FB ZO ČSOP Nyctalus a na webu Speleologického klubu Praha. 

Ukázka hendikepovaných netopýrů konkrétně jde o Berušku a Motolku.

Přednáška o historii lomu a těžby na lokalitě proběhla v neformálním duchu.

Ukázka plánu jeskyň.

Učastníci exkurze si vyslechli před vstupem do podzemí poučení o bezpečnostních zásadách.

Sestup Komínem do Srbské jeskyně.

Na exkurzi. foto: Petříčkovi

 

-foto a text Dáša-

Zpět na seznam článků