• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Pracovní výpomoc

Na sobotu 31.května jsme měli domluvenu výpomoc z firmy O2. Nakonec dorazilo přes třicet prácechtivých lidí včetně několika dětí. Během dne pracovali na opravě příjezdové cesty, hloubení sondy v lokalitě Propad, kde bylo postoupeno dolů asi o jeden metr a sběru odpadků, kterých se nakonec odvezlo přes šest pytlů. To je opravdu velký kus práce. Díky!

Pracovní skupina.

                   

                    Chlapci nakládají hlínu s drobným kamením, směs zvláště vhodnou k opravě příjezdové cesty.

                   

                    Samotná oprava cesty již byla na děvčatech.

Na cestu se nakonec nasypalo asi 2m3 materiálu, opravilo se tak 70 % cesty pod lomem.

                     

                     Další část skupiny pracovala na Propadu.

Výkop se začíná zahlubovat...

Na další sobotu tj. na 7. června byla ohlášena skupina pomocníků ze Citibank. Do lomu jich dorazilo dvanáct, tedy pokud jsem dobře počítal. Náplní jejich práce bylo pokračovat v práci na Propadu, kde se opět kopalo dolů do předpokládaných jeskynních prostor. Dále se pokračovalo s opravou příjezdové cesty, nátěry kovových sloupků oplocení a sběrem nepořádku po lomu a okolí. Pod vedením paní Malíškové se všichni zhostili svých úkolů statečně. V části Propadu se již dosáhlo značné hloubky, příjezdová cesta do lomu se doopravila a je již lépe sjízdná. Všechny kovové sloupky oplocení, včetně vstupních dveří do naší základny tzv. Archivu jsou natřeny.

"bojové rozdílení" do pracovních skupin

                   

                    S nátěrem sloupků pomahají i ti nejmenší.

V zadní části lomu se opět započala "těžit" štěrkohlína na opravu příjezdové cesty.

Na cestu se navezly celkem čtyři vleky materiálu.

Na závěr pracovního dne proběhla pro pomocníky exkurze do jeskyní. Na snímku jedna z exkurzních skupinek.

 

Na závěr bych rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří nám přišli pomoci s naší prací a s údržbou lomu.   Díky za pomoc!

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků