• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Sčítání netopýrů v Českém krasu

Jeskyňáři v zimě z důvodu ochrany netopýrů lezou do jeskyní a štol, které slouží jako netopýří zimoviště, jenom ve zcela vyjímečných případech. Jedním z takových vyjímečných případů je zimní sčítání netopýrů. Sčítání probíhá za součinnosti pracovníků CHKO, ČSS, PřF UK a ČESON.

Chráněná krajinná oblast Český kras patří mezi registrovaná zimoviště netopýrů ve střední Evropě. Český kras je největším zimovištěm netopýrů v Čechách, je zde známo přes 60 lokalit. Je jednou z prvních oblastí, kde sčítání netopýrů začalo. První proběhlo již před 50 lety, přesně 31.1.1955 v Srbsku v lomu Kozel (Alkazar), který je do dneška jedním z nejvýznamnějších zimovišť. Systematické sledování zimovišť probíhá 37 let.


Střapec netopýrů velkých (Myotis myotis).
Foto: Jaroslav Veselý

Rok 1998 se stal významným mezníkem ve sčítání netopýrů v Českém krasu. Bylo vytypováno 38 nových lokalit, na nichž provádí sčítání stálá skupina vedená pracovníky CHKO a PřF UK společně s vysokoškoláky a středoškoláky. Rovněž od tohoto roku probíhá užší spolupráce s jeskyňáři, kteří jednak v době sčítání umožní vstup do uzavřených jeskyní, jednak se sami na sčítání podílejí. Z těchto 38 lokalit bylo 10 zařazeno mezi velmi významná zimoviště. Počet sledovaných jeskyní, štol a dalších zimovišť se stále zvyšuje, na příští rok se chystá rozšíření o dalších 4 - 6 lokalit.

Během sledovaného období bylo v Českém krasu zaznamenáno 14 druhů zimujících netopýrů a vrápenců, mnohdy až 8 druhů současně na jedné lokalitě.

Spícího vrápence od netopýra poznáte na první pohled podle toho, že má tělo zabaleno do křídel.
Foto: Jaroslav Veselý

Nejdéle sledované lokality: Alkazar od 1955, Malá Amerika od 1956 Nejvíce osídlená lokalita: jeskyně Arnoldka - od roku 1997 do roku 2005 zde přezimovalo 2510 netopýrů a vrápenců.

Více než 100 jedinců bylo opakovaně napočítáno v Koněpruských jeskyních, Malé Americe, v lomu Kozel, v Srbských jeskyních a ve štolách v závodě Mořina.

Ze 14 druhů letounů zimujících v jeskyních a štolách Českého krasu je vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) druh kriticky ohrožený, tři druhy, mezi něž patří i nejčastější nocležník netopýr velký (Myotis myotis), jsou silně ohrožené. Nutno připomenout, že všichni naši netopýři jsou zákonem chráněni!

Účelem sčítání není jenom spočítat všechny netopýry, ale v průběhu let sledovat změny a vývoj netopýřích společenstev na jednotlivých lokalitách. Zapisuje se druh netopýra, v jaké poloze a kde zimuje, zda je zavěšený ve skupině nebo sám ve štěrbině či jiném otvoru.

Základem úspěšného sčítání je posvítit do všech otvorů a skulinek a s pomocí reflektoru prohlédnout stropy. Odborník zpravidla už ví, kde může na netopýry narazit, někteří netopýři se dokonce vracejí každý rok na stejná místa. Výběr místa k zimnímu spánku záleží přitom nejen na druhu, ale i na samotném jedinci.

- Dáša -


Některé druhy přehledně visí u stropu.
Foto: Jan Moravec

Jiné druhy se doslova napresují do skulin a škvír.
Foto: Jan Moravec

Zpět na seznam článků