• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Workshop České podzemí 2014

   České podzemí  

 

mezioborový workshop s exkurzí

 

Workshop České podzemí je mezioborové setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, architektury, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich alternativního využití. Unikátním přínosem akce je především příležitost ke vzájemné výměně zkušeností napříč různými obory.

 

Prvního ročníku, který proběhl v dubnu 2013 v Chrustenicích se účastnilo na 30 zástupců různých oborů. Mezi účastníky byli zastoupeni provozovatelé několika hornických skanzenů a muzeí, zástupci památkové péče, odborníci z akademické sféry, zástupci měst i organizací cestovního ruchu a řada dalších.

Druhý ročník proběhne v Mikulově v Krušných horách. Podrobné informace jsou postupně zveřejňovány na webu www.ceskepodzemi.cz 

Během prvního dne se účastníci seznámí s řadou aktuálních problémů v oblasti ochrany a alternativního využití montánních památek. Dopolední část bude věnována vývoji hornické krajiny Krušnohoří a jejímu zápisu na indikativní seznam památek UNESCO. Druhý den semináře bude věnován exkurzi na štole Lehnschafter.

Termín: 5. – 6. dubna 2014

Místo: Horská chata Cepín, Mikulov. ( http://www.hotelcepin.cz/ )

Kapacita: max. 30 účastníků, registrační poplatek: 450 Kč. V ceně účastnického poplatku je oběd a občerstvení během přednášek. Ostatní konzumaci si hradí účastníci sami.

Ubytování: Horská chata Cepín, dvoulůžkový pokoj (1/2) se snídaní: 300 Kč / osobu a noc.

Kapacita ubytování je omezená. Ubytování v turistické kategorii.

 

Pořádá:

CMA – společnost pro průzkum historického podzemí, o.s.

 

Ve spolupráci s:

Česká speleologická společnost, ZO 1-06 Speleologický klub Praha

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT

Bienále Industriální Stopy

 www.ceskepodzemi.cz

info@ceskepodzemi.cz

 

Program:

Sobota dopoledne

Registrace účastníků, zahájení

Krušnohorské hornictví a krajina (přednášky)

Oběd

Sobota odpoledne

Od průzkumu k záchraně – alternativní využití montánních památek (přednášky)

Sobota večer

Neformální diskuse

Neděle

Exkurze na štole Lehnschafter v Mikulově.

Jednání probíhá v českém jazyce.

 

Aktualizovaný program a anotace jednotlivých přednášek naleznete zde: http://www.ceskepodzemi.cz/index.php/workshop/rocnik-2014

 

Vyplněný formulář zašlete na adresu: info@ceskepodzemi.cz . Finanční částku odpovídající Vaší objednávce zašlete bankovním převodem na č.ú:  411601329/0800, konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout z důvodu naplnění kapacity akce – v takovém případě se případná platba vrací v plné výši. Kapacita ubytování je omezená. Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v horské chatě Hotel Cepín ( http://www.hotelcepin.cz ). Vybavenost pokojů v turistické kategorii.

Zpět na seznam článků