• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Vodní pokus v jeskyni Široká a závrtu P 25

Podkladem k provedenému experimentu byl zápis autorů Petránek a Homola ze dne 20. 12. 1944, kde se uvádí: Jeskyně odvodňovala přilehlý okraj I. terasy, tuto funkci zastává údajně dodnes závrtek nad jeskyní. Srážkové vody, které se v tomto závrtku ztrácejí, vytékají za větších dešťů a tání zvl. jižní chodbou jeskyně. Toliko z historických pramenů.

Experiment byl proveden 9. 11. 2013 ve spolupráci s nájemcem přilehlých polností mezi jeskyní a lomem, který nám dopravil do blízkosti závrtu 2 kubíky vody. Tato voda byla kýbly vylévána do závrtu a zapisován čas lití. Nasákavost terasy, písků a valounků pod závrtem můžeme rozdělit do dvou fází:

1) sycení prostoru pod závrtem, které probíhalo od 11:04 SEČ do 11:32 a na které bylo spotřebováno asi 804 litrů vody. Toto období končí počátkem vytváření rybníčku v závrtu. Průměrná rychlost vsakování byla asi 29 litrů za minutu (v počátku větší pak klesající).

2) vsakování vody z rybníčku v závrtu, které probíhalo od 11:32 do asi 13:15. Za tuto dobu (1 hodina 43 minut) závrt spolykal přibližně 1196 litrů vody, rychlost vsakování poklesla na průměrnou hodnotu 12 litrů za minutu.

V jeskyni 25 Široká a v jejím okolí ve svahu Nabříčí byla prováděna kontrola výtoku vody, ta se však ani v průběhu experimentu, ani později (poslední kontrola byla provedena o 24 hodin později) neobjevila. Tímto můžeme říci, že předpoklad o komunikaci jeskyně se závrtem je mylný. Vzhledem k tomu, že závrt spolykal 2000 litrů vody v poměrně krátkém čase, dá se předpokládat, že pískem a valounky zanesené prostory pod závrtem jsou, ale není jasné, kam vedou, je možné, že komunikují až s řekou Berounkou.

To je námět k zamyšlení a dalším pokusům.

Instalace elektrody

Nezdařenou částí experimentu bylo měření zemního odporu za pomoci měřidla UT601, v počátku se hodnota odporu mezi závrtem a jeskyní ustálila na 5k ohmech. V průběhu lití klesala na 2k ohmy, ale začaly se projevovat její fluktuace, ve kterých se později skutečná hodnota ztratila a stala se nezjistitelnou. Za příčinu považuji vznik chemických článků v roztoku vody a vápence a málo vlhké prostředí okolo dolní elektrody v jeskyni.

O teamu nosičů vody lze říci, že byl dokonce mezinárodní, na pomoc nám přišel kamarád z Brazílie. Tam jeskyně objevují jinak, prý do ní prostě vlezou a objevují...

foto: Vlasta Filler a Vlada

text: Vlasta Filler

-Vlada-

Zpět na seznam článků