• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Lezecký park Alkazar

Součástí koncepce Českého horolezeckého svazu je i budování „lezeckých parků“.

Název samotný vybrala horolezecká veřejnost jako ekvivalent k výrazu „Klettergarten“, užívanému v alpských zemích. Naše tuzemské „parky“ chtějí, stejně jako alpské „zahrady“, nabízet zejména dobře zajištěné výstupy nižších a středních stupňů obtížnosti ve snadno přístupných skalních terénech, které jsou situovány zejména v  rovinatém terénu, kde nehrozí například pád dětí někam do hlubiny. Lezecké parky však nabídnou více – zázemí pro lezce i nelezce, nějaké jednoduché cvičební náčiní, případně další atrakce v závislosti na lokalitě.

     

Historicky první lezecký park vybudovaný Českým horolezeckým svazem vznikl koncem roku 2011 v lomu Alkazar v Českém krasu, asi tři kilometry od Berouna. Alkazar je v posledních letech velmi oblíbenou lezeckou oblastí a řada lezců, znajících do té doby pouze umělou stěnu, se tu seznamuje poprvé s lezením na skále. Lokalita je taktéž hojně navštěvovaná nelezci, kteří si zde utvářejí představu o tom, co je to vlastně horolezectví mimo horský terén. Řada lidí však rizika lezení ve výškách podceňuje a v nedávné minulosti zde došlo k velmi vážným úrazům jak v řadách lezců, tak u ostatních návštěvníků.

              
Lezecký park Alkazar měl proto od začátku ambici nabídnout všem zajímavou zábavu, ale i poučení. Pro lezce tu byly vytyčeny nové, velmi bezpečně jištěné výstupy, vhodné také pro děti, je zde i jednoduchý trenažér pro nácvik pádů. Všichni jistě ocení možnost protažení těla na jednoduchém cvičebním nářadí (hrazdy, bradla, kladina), posezení na kamenných „židlích“ či kamenný „stůl“ či jediné oficiálně povolené ohniště v této lokalitě. To vše je doplněno srozumitelnými informačními tabulemi. Lezecký park by v tomto rozsahu nemohl vzniknout bez podpory generálního partnera projektu, kterým je Era.

              

Počátkem loňského roku byl v bývalém lomu Alkazar nedaleko Berouna otevřen Lezecký park.

 Ačkoli se jedná o veřejně přístupnou atrakci zejména pro horolezce, park nabízí i sportovní vyžití pro ostatní občany, navíc zde 1. května proběhla akce pro veřejnost, kdy si mohl kdokoli, zejména pak děti, vyzkoušet za dohledu zkušených horolezců lezení na jednoduchých výstupových trasách. Byla jich víc než stovka, strachujících se, natěšených, zvědavých a nakonec hlavně nadšených. Prostě Lezecký park v Alkazaru se povedl, potěšil.


Do lomu Alkazar je možné se dostat pěšky z Hostími, na kole či pěšky ze Srbska, nejfrekventovanějším přístupem je však úzká asfaltová silnička z Berouna, kde proudí zejména v pěkných dnech rodiny s dětskými kočárky, cyklisté všech kategorií věkových i co se jezdeckého umu týče, stejně široké je i spektrum bruslařů. Přesto je tato občas skutečně přecpaná přístupová komunikace zneužívána i línými rádoby milovníky přírody, kteří nerespektují zákaz vjezdu, v některých případech jej dokonce úmyslně ničí. Bezostyšně pak zaparkují své vozidlo přímo pod skálou.

Schvalování projektu Lezecký park Alkazar v kolečku dotčených orgánů na berounské radnici nebylo snadné. Právě před výše popisovaných chováním mnozí varovali, a tak až na základě velkých přímluv a slibů, že lidé v naší společnosti již dospěli a budou se chovat dle pravidel, dostal projekt zelenou. Zákaz vjezdu však respektován není, jsou ohrožováni chodci, cyklisté, bruslaři, děti, příroda. Není proto divu, že je tím ohrožen i projekt Lezeckého parku jako takový. Ano, může se stát, že pokud se situace nezmění, bude nutné přistoupit k jeho odstranění. Apelujeme proto na všechny, kteří si pravděpodobně vážnost situace neuvědomují a vjíždí vozidly do zákazu, neohrožujte svým nepromyšleným a sobeckým jednáním své okolí. Chování nás všech se přímo odráží ve kvalitě našeho žití. Všechny ostatní potom vyzýváme, domlouvejte nezodpovědným řidičům, ale také se nebojte jejich přestupek zdokumentovat a nahlásit Polici ČR. Více než dvacet let po pádu „totality“ jsme snad již vyspěli natolik, že chápeme tuto činnost jako normální cestu jak spoluvytvářet prostředí, v němž žijeme, či určité převzetí zodpovědnosti. Vozidlo, které do lokality vjet smí, je až na absolutní výjimky vozidlem majitele pozemků V Kozle. Všechna vozidla bez výjimky pak musí být jasně označena příslušným povolením vydaným MěÚ Beroun.


převzato z www.lezec.cz

-Vlada-

 

 

Zpět na seznam článků