• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Povodňový uklid

Jakmile začala ustupovat voda zpět do koryt řek, rozhodli jsme, že přiložíme ruku k dílu a vyrazili jsme likvidovat povodňové škody. Logicky jsme si vybrali naší domovskou krasovou obec Srbsko. V sobotu 8. 6. ráno se šest našich členů hlásilo v hasičské zbrojnici. Od velícího jsme obdrželi úkoly, očistit ploty od nánosů na levém břehu řeky dolu po proudu až na konec obce. Jakmile jsme tuto práci dokončili, dostali jsme opět další práci. Pro změnu očistit další plot, tentokráte u fotbalového hřiště a místního kempu. Vzhledem k relativně velkému počtu našich lidí i přivezeného nářadí a vleku bylo možno veškerý materiál i odvážet na určená místa.

       

                       

Nakládka a deponie naplavenin

   

   

V pozdních odpoledních hodinách jsme přesunuli naší pozornost k oblíbené jeskyňářské hospodě U Hulánů. Zde jsme pomáhali klukům vystěhovat a vysavovat venkovní turistický stánek. Na závěr jsme si ještě cvičně očistili plot mezi restaurací a řekou.

   

Na zahradě hospody a ve stánku napáchala voda pěkný nepořádek

   

Před stěhování těžších kusů jsme se museli posilnit

        

 Berounka opět získala vlídnou tvář líné řeky.

 

-Vlada-

Zpět na seznam článků