• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Články, dokumenty, všeobecné informace

Evropský den chráněných území a Petrobokův memoriál 2013

Deštivou sobotu 25. května proběhly v Českém krase souběžně dvě významné akce.

První akcí byl Evropský den chráněných území, který pořádala Správa CHKO Český kras ve spolupráci s Lomy Mořina, se sdružením Hagen, ZO ČSOP 11/30 Nyctalus, ZO ČSOP Alkazar, společností Barbora o. s.,  Ekocentrem Kavyl a Českou mykologickou společností. Jednalo se o poznávací celodenní pěší výlet z Karlštejna přes lomy Amerika, štoly, skanzen Solvayovy lomy do Ekocentra Kavyl ve Svatém Janu p. Skalou.

Akce se zúčastnilo přes 330 návštěvníků.

V hale před vstupem do štol na Malou Ameriku v závodě Mořina se několik našich členů (zároveň členů ZO ČSOP 11/30 Nyctalus) podílelo na celodenní osvětové akci na téma ochrana netopýrů a jak správně postupovat při nálezu zraněného zvířete.

   

Druhá pro jeskyňáře významnější akce začínala v 9,30 v Praze v Motole. Odkud v 10h startoval, jako každoročně, další ročník oblíbeného jeskyňářského závodu, Petrbokův memoriál. Cyklistický to závod na trase Praha - Koněprusy, pořádaný ZO 1-05 Geospeleos. Historie tohoto závodu sahá až do roku 1966, kdy byl uskutečněn první ročník.

   

Letos byl celý závod ve znamení vytrvalého deště, ale také velké účasti závodníků. Tohoto podniku se účastnilo na 31 závodníků všech věkových kategorií. Vítězem skupin se stalo družstvo z Tetína ve složení Bernd, Michal, Hana a Bohdan. V kategorii jednotlivců zvítězili: za muže Michal z Tetína, z žen Helča z Geospeleosu a z matek Hanka z Tetína.

   

   

   

                        

Náčelníka ZO 1-06 v jízdě na trase Amerika-Srbsko neodradil ani déšť. (Ostatní byli mnohem drsnější a jeli v dešti téměř celou trasu závodu). V Bubovicích při přestávce na oběd se z deště radovaly i ti nejmenší...

       

Start v Srbsku byl opět ve znamení průtrže mračen.

   

 -Vlada-

Zpět na seznam článků