• Co právě děláme

    Nová kniha o Srbsku
  • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
    Bue Marino
    Bue Marino
    Netopýří jeskyně

Aktuality

Sčítání netopýru na Amerikách

Jako každý rok, proběhlo na lokalitách Českého krasu pravidelné sčítání netopýrů. Jednalo se o celou řadu jeskyň, například Javorka, Buml, Tomáškova propast, Srbské a Netopýří jeskyně, Koněprusy, Palachovu propast, Arnoldku a další. Z důlních děl lze jmenovat štoly vedle železniční trati Beroun-Karlštejn, Alkazar a lomy Amerika. Několika sčítání se účastnila i část našeho členstva. Jedno z posledních sčítání proběhlo v pátek ve štolách Velké Ameriky či Mexika. Tyto chodby jsou dostupné jen pomocí SRT metody, či pomocí vysokých broďáků. Šest našich členů provedlo sčítání ve Zbytovského, Maršálkově a Gotické štole. Mimo to jsme prošli i vjezdovou či Vodní štolou.

Traverz do ústí Zbytovského štoly

Zbytovského štola, vlevo vyjížděly plné vozy, vpravo přijížděly prázdné.

Maršálkova štola směřující na druhém patře do lomu Mexiko. Původně jedna z hlavních dopravních chodeb

Křižovatka Maršálkovy (Rytířské) a Horní Blátivé štoly

Horní Blátivá štola je hodna svého jména

Myotis Myotis

Výzdoba v jedné ze štol

 

-Vlada-